Biljana Subotić ističe da se razvijanje veština osoba sa invaliditetom u Udruženju distrofičara Zlatiborskog okruga i Udruženju invalida cerebralne i dečije paralize realizuje kroz organizovanje različitih aktivnosti i manifestacija u okviru redovnih ili programskih aktivnosti.

Subotić dodaje i da su pojedine manifestacije već postale tradicionalne i prepoznatljive i izvan Užica, odnosno Zlatiborskog okruga. Pre svega, manifestacija „Kikini dani“, ustanovljena u znak sećanja na Tijanu Petrović Kiku, aktivistkinju, članicu Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga, ali podsećanja radi bila je i prva PR-a Udruženja.

Terenski obilasci važni, kaže Biljana Subotić

Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize broji 120 članova, dok Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga okuplja oko 53 člana sa područja 10 opština. U okviru redovnih aktivnosti udruženja, članove koji nisu aktivni, nisu u mogućnosti da dolaze u udruženje ili žive u ruralnim područjima, obilaze ih u terenskim posetama.

– Tako evidentiramo promene u statusu članova, mapiramo nove probleme i potrebe ukoliko je do njih došlo i shodno tome planiramo nove aktivnosti udruženja. Neki članovi su godinama aktivni, redovno dolaze u udruženje i učestvuju u aktivnostima. Članovima je i dalje najviše potrebna podrška u ostvarivanju prava koja im kao osobama sa invaliditetom pripadaju.

Dešava se i da ne znaju kakve sve olakšice imaju, ali to je negde i osnovni zadatak udruženja, da ih informiše, uputi, pomogne. Te vrste obraćanja uvek su aktuelne jer je status i opšte stanje osoba sa invaliditetom nažalost podložno promenama, te u saradnji sa Centrom za socijalni rad „Užice“ i Gradskim centrom za usluge socijalne zaštite na taj način zbrinjavamo članove u stanju potrebe za dodatnom podrškom.

Izuzetna potreba za podrškom prepoznata je i kod članova porodica osoba sa invaliditetom, jer se dešava da porodice usled prevelike usmerenosti na brigu o tom članu porodice ponekad zanemare druge članove porodice, sami sebe i sopstvene potrebe. To u dužem periodu može dovesti do narušavanja odnosa u porodici i pojave koja je u teoriji socijalne zaštite prepoznata kao „sagorevanje porodice“.

Jedna od ranijih akcija na Trgu partizana (Foto: UžiceMedia)

Udruženja se, kroz realizaciju radionica psiho-socijalne podrške kako osobama sa invaliditetom tako i članovima porodica i saradnju sa stručnim radnicima Centra za socijalni rad Užice koje angažuju kao saradnike na radionicama, trude da preveniraju ove situacije, – ističe Biljana Subotić, diplomirana socijalna radnica, koordinatorka i PR Info centra za osobe sa invaliditetom Užice.  

Epidemija koronavirusa se neminovno, odrazila i na rad i aktivnosti organizacija osoba sa invaliditetom. Promena koju smo svi osetili izazvala je bojazan kod određenog broja članova, kao i njihovih srodnika pa su se i njihove aktivnosti i posete udruženju u tom periodu proredile. Taj strah je i opravdan, s obzirom da i osobe sa invaliditetom pripadaju osetljivoj odnosno rizičnoj grupi ljudi. Organizovane su psiho-socijalne radionice podrškekroz grupni i individualni rad za sve kojima je trebala podrška. Sada udruženja funkcionišu po ustaljenom načinu rada, tako da su se sve aktivnosti vratile „na staro“.

Biljana Subotić: Kreativnost u službi humanosti

Kreativnost osoba sa invaliditetom predstaviljena je na izložbi likovnih i grnčarskih radova nastalih u okviru kreativne radionice Inkluzivnog centra. Prodajna izložba bila je humanitarnog karaktera kojoj su se odazvali predstavnici lokalne samouprave,  ustanova, saradnici i kolege iz ostalih organizacija osoba sa invaliditetom, ali i roditelji.

Na izložbi je prikupljena određena suma novca za pomoć u lečenju našem najmlađem članu Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga kome je dijagnostikovana Dišenova mišićna distrofija, redak i progresivan oblik. Ta  zajednička ideja realizovana je sa svim učesnicima radionica i decom nižih razreda osnovnih škola, navodi Biljana Subotić.

Ona dodaje da oba udruženja nastavljaju sa svojim planiranim godišnjim aktivnostima i pružanjem usluga socijalne zaštite. Kao licencirani pružaoci usluga, otišli smo i korak dalje, jer usluge pružamo i van područja Grada Užica.

Udruženje invalida cerebralne i dečije paralize pružalac je usluga Pomoć u kući za decu i mlade sa smetnjama u razvoju na području opštine Čajetina i Pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Arilje, dok je Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga pružalac usluge Personalna asistencija osobama sa invaliditetom u gradu Vršcu. Nastavljamo i sa pružanjem usluge Inkluzivni centar,uz podršku Grada Užica i Gradskog centra za usluge socijalnezaštite, tako da i dalje razvijamo i podižemo kvalitet usluge.

Biljana Subotić, koordinatorka i PR Info centra za osobe sa invaliditetom (Foto: UžiceMedia)

Unapređenje položaja

Kao zaposleni u udruženju, ali ne samo u profesionalnom smislu, već i iz ličnih, altruističkih razloga i konstantnom potrebom za daljim unapređenjem položaja osoba sa invaliditetom te usavršavanjem, često pravimo retrospekcije perioda iza nas što nam pomaže da pravimo planove za dalje i vizualizujemo ideje koje želimo da ostvarimo. Na otklanjanju arhitektonskih prepreka koje svakako predstavljaju problem i veliki izazov za osobe sa invaliditetom na svakodnevnom nivou se radilo i centar grada (pristup svim važnim ustanovama, pešački prelazi) je svakako pristupačniji nego ranije.

Osobe sa invaliditetom su vidljivije, više aktivnosti se organizuje u okviru svih gradskih udruženja, uz stalnu podršku Grada Užica kao i resornog ministarstva. Uvek treba unapređivati oblast obrazovanja i zapošljavanja, raditi na podsticajnim merama. Kroz različite aktivnosti, uvek se trudimo da potenciramo i na ispravnoj terminologiji koja se koristi, u svakodnevnom govoru tako i posebno u izveštavanju medija.

Najveće prepreke, društva koje nas okružuje su i dalje predrasude i stereotipi koje ljudi imaju kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. I dalje se mnogi od nas više fokusiraju na ono što jedna osoba sa invaliditetom ne može, nego na preostale potencijale, jačanje kapaciteta i osnaživanje za ono što može. Neke teme i dalje su tabu kao na primer seksualnost osoba sa invaliditetom.

Zajednica organizacija osoba sa invaliditetom Grada Užica

Različite aktivnosti nose sa sobom i različite saradnje. Naravno, tu su pre svega saradnici iz ostalih udruženja osoba sa invaliditetom sa područja grada.

Grad Užice ima ukupno 11 organizacija, koje sve zajedno čine Zajednicu organizacija osoba sa invaliditetom. Grad Užice podržava rad svih udruženja, ali smo do sada saradnju ostvarivali i kroz partnerstva na različitim projektima a poslednji je bio implementacija inovativne usluge Inkluzivni centar koja je od ove godine i finansirana iz budžeta lokalne samouprave. Saradnju imamo i sa svim relevantnim ustanovama i institucijama (iz oblasti socijalne zaštite, kulture, obrazovanja, medija) u gradu ali i na području Zlatiborskog okruga.

Kao licencirani pružaoci usluga koji sada usluge pružaju van grada Užica, sarađujemo i sa drugim lokalnim samoupravama i relevantnim ustanovama- objasnila je Biljana Subotić za UžiceMedia.

Zahtevi upućeni Udruženju

To su i dalje zahtevi za ostvarivanje osnovnih prava zagarantovanih ustavom i to pravo na obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, socijalnu sigurnost. Takođe, i pravo na socijalnu zaštitu, što podrazumeva pravo na usluge socijalne zaštite i materijalnu podršku.

– Ono što je ređe su zahtevi za uslugama podrške samostalnom životu, jer još uvek ne postoji jasno izgrađena svest o tome i kod osoba sa invaliditetom i još manje njihovih članova porodice, kao ni sama usluga. Želela bih da istaknem da se naša dva udruženja već nekoliko godina bave ovom idejom i radimo na stvaranju mogućnosti za uspostavljanje i ove usluge.

Pored rada na stvaranju uslova za samostalan život, neophodno je paralelno raditi i na osvešćivanju mogućnosti osoba sa invaliditetom, osnaživanju i podršci u organizovanju različitih radionica koje se pre svega bave razvijanjem veština samostalnog života. Nadamo se da će i ova, kompleksna ali neophodna usluga socijalne zaštite jednog dana biti implementirana, – zaključuje naša sagovornica.

 Iz Udruženja najavljuju da će 2023. godine obeležiti i desetogodišnjicu „Kikinih dana“. Unapred se raduju i nadaju da će uspeti da realizuju ono što su zamislili, kako bi ponovo oživeli prepoznatljivi identitet ovog događaja, što će biti jedna od teme u serijalu „Ako pobedim sebe, pobedila sam sve“.

A mi podsećamo na neke od ranijiih tekstova u kojima smo govorili o položaju osoba sa invaliditetom, stvaralaštvu, koroni, napravili poređenje sa drugima, preneli iskustva Nemačke, i imali niz zanimljivih sagovornika među kojima je Čedomir Cicović

Cvet jednakosti (Foto: UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom septembra možete pogledati na Užicemedia.

Aktuelni podaci o kovidu za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije tokom septembra možete pogledati OVDE

- Advertisement -