Kultura za osobe sa invaliditetom u gradu Užicu – naziv je tribne koju su organizovali Udruženje invalida cerebralne i dečje paralize Užice u saradnji sa Savezom za dečju paralizu i Narodnom bibliotekom Užice, da se sagledaju perspektive i uoče najveći problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju.

Tribini su pored predstavnika gradskih udruženja prisustovali direktori Narodnog muzeja Užice, Gradskog kulturnog centra, saradnici iz vaspitno obrazovnih institucija, mediji i građani.

Sekretarka užičkog Udruženja cerebralne i dečje paralize Ana Đokić je istakla da zajednica organizacija osoba sa invaliditetom sa gradskim ustanovama kulture ima dobru saradnju, da učestvuju u realizaciji njihovih programa, a da se ustanove kulture rado odazivaju pozivima i ustupaju im prostor za kulturne sadržaje.

– Osim toga, tu je i spremnost ustanova kulture da svoje prostore što više prilagode osobama sa invaliditetom i kada je fizička dosputnost u pitanju. Međutim, kada su u pitanju osobe sa senzornim invaliditetom, tu se nije puno odmaklo, to je ipak u nekim početnim fazama, i tu moramo mnogo više da radimo da i za sugrađane koji se suočavaju sa oštećenjem sluha ili vida uradimo više na dostupnosti sadržaja.

Ana Đokić, sekretarka užičkog Udruženja cerebralne i dečje paralize (Foto: N.T.UžiceMedia)

Na pitanje koji su najveći uočeni problemi i da li bi mogli da se reše u dogledno vreme Đokić je precizirala da su u nekim gradskih ustanovam kulture urađene rampe, ali da one nisu dovoljne i da moraju da sadrže i dodatne elemente kao što su gelenderi.

– Imamo neke ustanove kulture koje nemaju rampe za osobe sa invaliditeom. Radujemo se najavi završetka radova i izgradnji lifta u GKC. U interesu nam je da Narodni muzej Užice bude što prilagođeniji osobama sa invaliditeteom, imamo najavu da će prilikom realizacije konkursa za 2025. godinu iz oblasti kulture, u saradnji sa našim udurženjem osoba oštećenog sluha da zajedno pokušaju da njihovu stalnu izložbu prilagode našim sugrađanima koji imaju oštećenje sluha.

Užičko Narodno pozorište je delimično dostupno, osobe sa invaliditetom mogu fizički da uđu u pozoritše, ali je velika bina nedostupna, mala bina je nepistupačna osobama sa invaliditetom.

Sadržaji koji Narodno pozorište Užice pruža nisu dostupni licima koji imaju oštećenje vida. Naši slepi sugrađaani teško prate pozorišne predstave pozorišta u Užicu, – rekla je Đokić, dodajući da je Gradska galerija nepristupačna osobama koje imaju fizički invaliditet, ali da će nastaviti da razgovaraju sa predstavnicima ustanova kulture i lokalne samouprave da se jedan po jedan problem otkloni, da kulturni sadržaji budu dostupniji osobama sa invaliditeetom i nakon završetka manifestacije Užice – Prestonica kulture.

Kultura za osobe sa invaliditetom – Šta je urađeno u Biblioteci?

Jedna od ustanova kulture koja je uradila i radi dosta po pitanju pristupačnosti i sadržaja za osobe sa invaliditetom je Narodna biblioteka Užice. Direktorka Biblioteke Dušica Murić, kaže da je ova ustanova 2003. godine naprivila pristupnu rampu i godinama unazad se trudi da sve svoje usluge prilagodi osobama sa invaliditetom, uključujući i programe.

– Jedina kategorija kojima nije dostna štampana građa su osobe sa oštećenjem vida, radimo projekte na tu temu. Nabavili smo preko 300 zvučnih knjiga, imamo knjige na Brajevom pismu, imamo društvene igre za osobe sa oštećenim vidom, čak od nedavno imamo i sajt gde korisnici mogu da dođu da dobiju od naših bibliotekara šifru, da se uloguju i slušaju određeni broj naslova.

Dušica Murić, direktorka Narodne biblioteke Užice (Foto: N.T. UM)

Udruženje invalida cerebralne i dečje paralize Užice realizuje ovu programsku aktivnost uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Organizacije osoba sa invaliditetom

Lokalna samouprava u Užicu finansira 12 organizacija osoba sa invaliditetom. U Zlatiborskom okrugu nema previše udruženja, jer su iz gradskih, užičkih nikla okružna – Međuopštinsko udruženje slepih, Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih, Međuopštinsko udruženje paraplegičara, multiplesleroze i Udruženje distrofičara.

Udruženje cerebralne i dečje paralize koje je gradskog tipa ima 110 obolelih sa cerebralnom i dečjom paralizom. Udruženje distrofičara koje je regionalnog tipa obuhvata sve osobe sa područja 10 opština Zlatiborskog okruga, ukupno 53, a od ovog broja 18 je sa distrofijom sa teritorije grada Užica, ostali su iz drugih opština.

Pogledajte i druge tekstove iz oblasti društvaputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -