Na pitanje da li u opštini Požega raste broj poljoprivrednih gazdinstava, odnosno da li se beleži porast onih koji uprkos životu i poslu u gradu ne žele da zapostave svoja imanja i ostvare prihod Glušac kaže da je poslednjih nekoliko godina primetan porast broja novoregistrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Požega i da je kao jedan od razloga je i činjenica sve većeg broja subvencija u poljoprivredi od strane nadležnog ministarstva, a i sa druge strane požeška lokalna samouprava u zadnjih par godina izdvaja mnogo veća sredstva u svom agrarnom budžetu za pomoć poljoprivrednicima kroz subvecionisanje razne vrste opreme i mehanizacije.

On dodaje da je veliki broj novih gazdinstava registrovan od lica koja žive i rade u gradu, ali koja su prepoznala da na svojim gazdinstvima u selu mogu ostvariti dodatni prihod za svoje porodice i da se to najbolje moglo videti poslednjih godina kada su podignuti mnogi malinjaci u požeškom kraju. Trenutno prema podacima iz trezora na teritoriji  opštine je registrovano oko 4000 poljoprivrednih gazdinstava, navodi  većnik zadužen za resor poljoprivrede Opštine Požega.

Branislav Glušac, član Opštinskog veća za poljoprivredu

Koliko iznosi agrarni budžet opštine Požega i za šta su najviše sredstva opredeljenja kao podrška kom vidu poljoprivredne proizvodnje?

– Opština Požega je od 2015. godine pa zaključno sa 2019. godinom iz svog agrarnog budžeta izdvojila preko 50 miliona dinara za subvencionisanje poljoprivredne proizvodnje kroz razne mere podrške. Samo bih napomenuo da smo pre 2015. godine izdvajali oko 3 miliona dinara za podršku poljoprivredi dok je danas izdvajanje višestruko povećano. Budžet za 2019. godinu iznosio je oko 11 miliona dinara.

Najveći deo budžeta za poljoprivredu namenjen je za subvencionisanje mehanizacije i opreme u stočarskoj i biljnoj proizvodnji, regresiranju veštačkog osemenjavanja krava, regresiranju kamatne stope za poljoprivredne kredite, subvencionisanju sadnica voća kao i druge aktivnosti koje su usmerene na edukaciju poljoprivrednika.

Moram da napomenem da smo u poslednje četiri godine pomogli preko 300 domaćinstava u nabavci opreme i mehanizacije, a desetine gazdinstava je podiglo nove zasade sa raznim vrstama voća. Takođe, opština poslednjih godina izdvaja značajna sredstva za nabavku protivgradnih raketa kao i za naknadu za rad protivgradnim strelcima. Trudimo se da naše mere budu raznovrsne i da budu dostupne za različite vidove poljoprivredne proizvodnje.

Kakvo je interesovanje poljoprivrednika za nabavku nove mehanizacije, traktora i kultivatora pre svega i opreme recimo sistema za zalivanje u malinarstvu što se subvencioniše?

– Kada govorimo o nabavaci opreme za voćarsku proizvodnju moram reći da je interesovanje poljoprivrednika veliko, iz godine u godinu sve su veća ulaganja u nabavku mehanizacije kao što su freze, prskalice, atomizeri od opreme naravno sistemi za navodnjavnje, protivgradne mreže, razne vrste folija, mreža za senčenje i ostale neophodne opreme.

Pre dve godine država je subvencionisala i nabavku novih traktora pa je tako određeni broj poljoprivrednika iz našeg kraja iskoristio tu mogućnost i u mnogome osavremenio proizvodnju s obzirom da je prosečna starost traktora preko trideset godine ova mera je izazvala veliko interesovanje. Takođe, pored ulaganja u mehnizaciju i opremu veliki broj poljoprivrednika je koristio i subvencije za podizanje višegodišnjih zasada pa su tako podignuti novi zasadi pod malinama, borovnicama, šljivama i naročiti pod zasadima jagoda.

Opština Požega je 2016. godine subvencionisala nabavku opreme za navodnjavanje, protivgradnih mreža i mreža za senčanje i za tu meru je izdvojeno oko 3,5 miliona dinara.

Opština Požega (Foto: UM)

Koje projekte ste realizovali  i kakvu saradnju ostvarujete sa poljoprivrednim  institucijama, stručnim službama, zavodima, školama?

– Istakao bih da opština ima izvanrednu saradnju sa fondacijom „Ana i Vlade Divac“ sa kojom smo realizovali određene donacije u poslednje četiri godine, od nabavke kvalitetnih grla ovaca i koza tako i do jednog projekta na koji smo jako ponosni, a to je podrška mladim poljoprivrednicima učenicima završnih razreda srednje Poljoprivredne škole koji su odlučili da se nakon završetka školovanja vrate na svoja imanja i da nastave da se bave poljoprivredom.

Izdvojeno je oko 1,2 milina dinara i zajedno sa sredstvima Fondacije i opštinama Arilje i Gornji Milanovac obradovali smo preko 40 mladih poljoprivrednika iz naše i okolnih opština. Planiran je nastavak ovoga projekta i što je značajno istaći da će nam se ove godine priključiti još nekoliko opština pa će tako i fond projekta biti veći a samim tim i broj nagrađenih učenika.

Vrlo dobru saradnju imamo i sa PSSS Užice sa kojom smo radili određene projekte i planiramo da to nastavimo i u narednom periodu. Takođe, imali smo i dva projekta sa Institutom sa krmno bilje iz Kruševca gde smo pomogli poljoprivredna gazdinstva koja se bave pre svega stočarstvom. Moram da napomenem da imamo izuzetnu saradnju sa kolegama iz susednih opština sa kojim zajednički učestvujemo u brojnim aktivnostima i projektima u oblasti poljoprivrede.

Kakvo je interesovanje požeških poljoprivrednika za organsku proizvodnju?

– Interesovanje postoji, ali to su uglavnom pojedinačni slučajevi i za sada ne možemo govoriti o nekakvoj većoj proizvodnji. Smatram da postoji velika šansa da kroz ovakav način proizvodnje se ostvare određeni prihodi s obzirom da država daje subvencioncije za organsku proizvodnju. Uglavnom su interesovanja usmerena na organski način proizvodnje u voćarstvu konkrentno kod proizvodnje maline.

Šta bi trebalo učiniti za unapređenje ovog vida proizvodnje, teško se stiže do sertifikata…..

Pre svega treba reći da organska proizvodnja predstavlja neiskorišćeni potencijal i svakako šansu za one koji se odluče na ovakav vid proizvodnje. Sa druge strane postoje brojne administrativne procedure da bi se stiglo do sertifikata, problemi oko važenja dozvola, neusaglašenost regulative, u velikoj meri ograničavaju poljoprivredne proizvođače. Sigurno je da treba raditi na otklanjanju ovih prepreka, obezbediti plasman ovih proizvoda i svakako raditi na edukaciji poljoprivrednika za uspešno bavljenje ovom proizvodnjom, samim tim i interesovanje će biti veće.

Pažnja se posvećuje mladima na selu, čini nam seda su oni sve više zainteresovani i za pčelarstvo kao gotovo organsku proizvodnju?

– Mladi poljoprivrednici nosioci registrovanih gazdinstava su svakako veoma važni kako za razvoj sela tako možda i više za opstanak naših sela. Ministarstvo poljoprivrede poslednje tri godine pomaže mlade poljoprivrednike kroz sunbvencije za nabavku mehanizacije i opreme, nabavku kvalitetnih priplodnih grla i to sa 75 odsto povraćaja sredstava.

Naša lokalna samouprava će sigurno veći deo subvencija usmeriti na mlade poljoprivrednike, pokušaćemo da kroz razne projekte i donacije uključimo pre svega mlade poljoprivrednike, da im na taj način pomognemo i pružimo podršku u njihovom daljem radu.

Nedavno je održana tradicionalna poljoprivredna izložba. Koje još manifestacije opština neguje i koje dosta znače za razvoj sela i seoskog turizma?

Pored mera koje se tiču subvencionisanja nabavke mehanizacije i opreme mi kao lokalna samouprava veliku pažnju poklanjamo i održavanju raznih manifestacija koja su značajna za  promociju poljoprivrede i razvoja sela. Tako je opštine Požega jedan od glavnih pokrovitelja tradicionalne poljoprivredne izložbe koja se održava u prostorijama i na ekonomiji poljoprivredne škole „Ljubo Mićić“ u Požegi.

Takođe, organizujemo u saradnji sa Centrom za organsku proizvodnju iz Užica i tradicionalnu zimsku školu predavanja za poljoprivrednike. Pored te manifestacije koja ima daleko širi karakter, u našim selima se održavaju razne manifestacije koje imaju za cilj da promovišu našu tradiciju a ujedno predstavljaju i jedan vid turističke ponude našeg kraja.

Opština ima odličnu saradnju sa Turističkom organizacijom Požega kod poslova kategorizacije objekata i promocije seoskog turizma kao jednog od načina ostvarivanja prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu i ujedno na taj način vršimo i promociju same opštine Požega.

Razvoj požeškog agrara i sela gotovo je u svim planskim aktima opštine što je i logično kada se uzme u obzir podatak da gotovo polovina stanovnika živi u selima…

– Siguran sam da ćemo i u narednim godinama nastaviti da ulažemo u poljoprivredu našeg kraja, da pomažemo sve one koji žele da se bave poljoprivredom kako bi kroz razvoj poljoprivrede pokušali da sačuvamo naša sela a što bi trebalo da bude jedan od najvažnijih ciljeva svake lokalne samouprave.

Pored ovog teksta o šansama za razvoj poljoprivrede u opštini Požega, sa posebnim akcentom na organsku proizvodnju, koje je sufinansirala požeška opština, govorili smo na Užicemedia i u sledećim tekstovima:

- Advertisement -