Poljoprivreda – značajnija ulaganja u Užicu ove nego prethodnih godina. Za ruralni razvoj i direktne subvencije opredeljeno je 50 miliona dinara, dok je 3,6 miliona dinara opredeljeno za novoosnovani Fond za razvoj poljoprivrede.

Poljoprivreda zavređuje bolji prisutup i izdvdajanje značajnijih sredstava, tako se budžet iz godine u godinu povećava, a mere prilagođavaju potrebama poljoprivrednika, kaže član Gradskog veća za privredu i poljoprivredu Slobodan Kuzmanović. Da je to tako govori i podatak da je 2014. godine budžet za ovu namenu iznosio 17,4 miliona, a prošle godine 37 miliona dinara.

„Podaci govore i da je u proteklih devet godina 3.400 poljoprivrednih proizvođača iskoristilo subvencije grada Užica u ukupnom iznosu od 211,5 miliona dinara. Samo prošle godine oko 800 poljoprivrednika iskoristilo je neku od subvencija, a najveće intresovanje vladalo je za nabavku nove mehanizacije. Na drugom mestu su subvencije u stočarstvu, pre svega govedarstvu, gde je subvencionisana nabavka teladi, junica i krava“, kaže Kuzmanović i dodaje da su u ovčarstvu korisnici subvencija mogli da nabave jagnjad, jarad, ovce, koze i ovnove.

Možda je šansa u razvoju ovčarstva (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Sve veće interesovanje poljoprivrednici sa područja našeg grada pokazuju i za subvencije za nabavku sistema za zalivanje, protivgradnih mreža i mreža za senčenje, kao i za nabavku sertifikovanog sadnog materijala. Pored mogućnosti da uz podršku grada nabave neophodnu opremu, ono što sami ističu kao razlog za zadovoljstvo je i efikasnost u obradi zahteva, jer poljoprivrednici, subvenciju dobiju u roku od najduže 30 dana od dana podnošenja zahteva, ističe Kuzmanović i podseća da je prošle godine osnovan i Fond za razvoj poljoprivrede.

„Fond je osnovan u saradnji sa Fondacijom „Ana i Vlade Divac“ i RRA „Zlatibor“ sa ciljem da se kroz veoma povoljan program pruži podrška pre svega mladim poljoprivrednim proizvođačima i ženama, nosiocima poljoprivrednog gazdinstva. Oni ostvarauju subvenciju u iznosu od 30% i u prvoj godini ulažu samo 10% od investicije, a naredne dve godine vraćaju po 30% bez kamate. Kod Fonda mogu konkurisati za nabavku opreme za preradu voća i povrća, investicije u seoska turistička gazdinstva
nabavku mreža za zasenu i protivgradnih mreža, investicije za kopanje bunara za navodnjavanje i sistema za navodnjavanje, plastenika i sertifikovanog sadnog materijala.

Lepa priroda u selima, još kada bi oživela (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Takođe zajedno sa ovom fondacijom učestvovali smo i u programu za osnaživanje mladih poljoprivrednika, koji se realizuje sa Poljoprivrednom školom u Požegi. Nekoliko učenika ove škole sa područja naše lokalne samouprave su dobili podsticajna podsticajna sredstva za razvoj porodičnog gazdinstva”.

Prema rečima Kuzmanovića grad će i u ovoj godini podržati poljoprivrednike kroz projekte koji se realizuju sa Fondacijom Divac ali i kroz direktne subvencije.

Na podršku će kao i prethodnih godina moći da računaju i pčelari, a u zavisnosti od interesovanja i oni koji se bave organskom proizvodnjom. Sredstva opredeljena za direktne subvencije su 45 miliona dinara i to je iznos za osam miliona veći u odnosu na 2022. godinu.

Proizvodnja divljeg origana u užičkom kraju (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Poljoprivreda je tama koju pratimo na UžiceMedia, pogledajte neke od naših tekstova, intervju sa profesorom dr Nikolom Bajićem o organskoj poljoprivredi, ali i druge ohrabrujuće priče, proizvdonji divljeg origana, kao i o proizvodnji kozjeg sira i kajmaka u Biosci.

- Advertisement -