Izborna tišina u Srbiji pred nedeljne izbore stupa na snagu od ponoći, svoje biračko pravo moći će da iskoristi 6.500.165 upisanih birača na jednom od ukupno 8.273 biračka mesta. Zakonom o izboru narodnih poslanika za kršenje pravila izborne tišine predviđene su novčane kazne, kako za pravna, tako i za fizička lica.

Uoči republičkih, pokrajinskih, beogradskih i lokalnih izbora u Srbiji, izborna tišina počeće u ponoć, između četvrtka i petka, i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju, u 20:00 časova.

Izborna tišina počinje 48 sati pre izbornog dana, to je period kada je u medijima i na javnim skupovima zabranjeno da se objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste ili kandidate.

Izbori se održavaju 17. decembra, i to parlamentarni izbori, pokrajinski izbori, kao i izbori u 65 lokalnih samouprava, među kojima je i grad Beograd.

U nedelju, svoje biračko pravo moći će da iskoristi 6.500.165 upisanih birača na jednom od ukupno 8.273 biračka mesta.

Srbi sa Kosova i Metohije glasaće na biračkim mestima na jugu centralne Srbije – u Vranju, Kuršumliji, Raškoj i Tutinu.

Građani Srbije će imati priliku da glasaju za 18 lista, dok će u Beogradu biti 14 lista, a na pokrajinskim izborima 13 lista.

Novčane kazne

Zakonom o izboru narodnih poslanika za kršenje pravila izborne tišine predviđene su novčane kazne, kako za pravna, tako i za fizička lica.

To se odnosi na televiziju, radio, štampane medije, ali i na internet portale koji su registrovani kao mediji, dok kampanja na društvenim mrežama nije regulisana zakonom.

Zakonom o izboru narodnih poslanika u članu 170 se predviđa da se novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice koje tokom 48 sati pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objavi procenu rezultata izbora, javno predstavlja kandidate na izborima i njihove izborne programe i poziva birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.

Kazna za odgovorno lice u mediju kreće se od 50.000 do 150.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara, a za fizičko lice od 10.000 do 40.000 dinara.

Sa ranijih izbora u Užicu (Foto: UžiceMedia)

Bez pretnji i nasilja prema ženama

Akademija ženskog liderstva (AŽL) pred izborni dan još jednom apeluje na sve učesnike u izbornom procesu da ne upotrebljavaju pretnje i nasilje na dan izbora 17. decembra 2023. godine. To se posebno odnosi na nasilje prema ženama i drugim manjinskim i marginalizovanim grupama u izborima.

„Prateći izborni proces beležimo mnogobrojne dojave o bombama, porast tenzija i nasilja u samom finišu kampanjie. Poslednjih dana su bili primetni nasilni postupci protiv političkih aktera u Kragujevcu, Pirotu i Beogradu na koje nadležne institucije nisu dale blagovremene i adekvatne odgovore i reakcije. Podsećamo da je posmatračka misija CRTA-e tokom kampanje registrovala više od 40 incidenata sa elementima nasilja.

Stoga apelujemo na sve članice i članove posmatračkih misija da nasilje evidentiraju i utiču na institucije da ispitaju svaki pojedinačni navod o pritiscima na birače, nasilju prema biračicama, aktivistkinjama i kandidatkinjama. Izbori uz nasilje se ne mogu zvati demokratskim!

Verujući u demokratsko društvo kao zajednicu ravnopravnih građanki i građana i izborni proces kao ogledalo ovakvog društva, AŽL realizuje inicijativu „Za izbore bez nasilja“ u okviru koje prati, beleži i po potrebi reguje na slučajeve nasilja prema ženama uključenim u izborni proces“, navodi u saopštenju Akademija ženskog liderstva.

Pogledajte i druge tekstove, putopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -