Stopića pećina i Zlatibor, na ovaj način se uključuju u obeležavanje Svetskog dana turizma, koji se obeležava svakog 27. septembra, kako bi se podstakla svest o vrednosti turizma i doprinosu koji ovaj sektor daje postizanju ciljeva održivog razvoja. Besplatne ulaznice su i u Spomeniku prirode Potpećka pećina, saopštila je Turistička organizacija Užica.

Stopića pećina je najposećeniji speleološki objekat Srbije, sa preko 120 hiljada poseta, koliko je ostvareno tokom 2020. godine.

Stopića pećina, najposećeniji speleološki objekat Srbije (Foto: Nada Tošić UžiceMedia)

Stopića pećina se nalazi u selu Rožanstvo, zaseoku Stopići, 19 kilometara od centra Zlatibora, u blizini asfaltnog puta, na levoj obali reke Prištavice, na nadmorskoj visini od 711 metara, na nekih dvadesetak kilometara od Zlatibora, a do Užica ima oko 30 kilometara.

Pećina je duga 2000 metara, visine nekih 50 metara. Radi se o takozvanoj rečnoj pećini, kroz koju protiče Trnavski potok.

Stopića pećina je jedna od najlepših pećina u Srbiji, sam ulaz u Stopića pećinu je visok 18, širok 35 metara, a pećina ima pet celina: Svetla dvorana, Tamna dvorana, Velika sala sa bigrenim kadama i Rečni kanal.

Besplatne ulaznice i u Potpećkoj pećini

Osim Stopića pećine na Svetski dan turizma u užičkom kraju slobodan je ulaz za Spomenik prirode Potpećka pećina, saopšteno je iz Turističke organizacije Užice.

Potpećka pećina (Foto: N.Tošić UžiceMedia)

Potpećka pećina je izvorskog tipa – izgradile su je vode ponornica koje poniru u Drežničku dolinu i posle podzemnog toka u dužini od 4-5 kilometara izbijaju iz pećine ili vrela ispod pećine i grade Petnicu pećinsku reku.

U pećini se razlikuju dva glavna sprata pećinskih kanala – stariji Gornja pećina i mlađi Donja pećina. Bogatstvo pećinskog nakita spada u red veoma retkih u kraškim pećinama.

Srednja godišnja temperatura vazduha je 9,5 stepeni Celzijusa, maksimalna je u julu, a najniža u januaru. Ona je bila stanište čoveka još u neolitu, otkriveno je obilje keramike, obrađeni jelenski rogovi, kremeno oruđe…


Imajući u vodu da će ponovni oporavak turizma pomoći i globalni oporavak, Svetska turistička organizacija odlučila je da se ovogodišnji Svetski dan turizma fokusira na turizam za inkluzivni rast.

Unutrašnjost Potpećke pećine (Foto: N.T. UžiceMedia)

Narodni muzej Užice

Povodom Svetskog dana turizma, Narodni muzej Užice u ponedeljak i utorak, 27. i 28. septembra 2021. godine nudi besplatan ulaz u samom muzeju, kao i svim objektima koji su u njegovom sastavu. Radno vreme za posetioce muzeja je od 8 do 15 sati. 

Povodom obeležavanja Svetskog dana turizma, za sve posetioce Zlatibora u ponedeljak, 27. septembra besplatna vožnja Gold Gondola Zlatibor.

Povodom Svetskog dana turizma besplatna je vožnja ćirom na Šarganskoj osmici u Mokroj Gori.

A povodom Svetskog dana turizma besplatan je ulaz u preko 80 kulturno – turističkih objekata u Srbiji, najavila je ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, a sva ta mesta će svoja vrata otvoriti za građane u ponedeljak, 27. septembra, i utorak, 28. septembra ove godine.

„Srbija slavi Svetski dan turizma uz sve uspehe i dobre rezultate koje smo postigli u ovoj godini, uprkos pandemiji. Značaj turizma ne ogleda se samo u razvoju nacionalnih ekonomija, on je prevashodno važan za razvoj malih i nedovoljno razvijenih lokalnih zajednica, što se pogotovo odnosi na našu zemlju. U sinergiji sa kulturom, ovaj sektor kreira kulturno turističke proizvode, koji daju posebnu dodatnu vrednost i povećavaju atraktivnost i konkurentnost na domaćem i svetskom tržištu”, rekla je ministarka Matić i dodala da je sektor turizma pretrpeo najveći udarac usled pandemije i da je dodatna podrška ovom sektoru i datum koji nam predstoji posebno važan.

Lista lokaliteta dostupnih za posetu povodom obeležavanja Svetskog dana turizma i posebne napomene za svaki od lokaliteta, dostupne su na sajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, na linku https://mtt.gov.rs/svetski-dan-turizma/. O radnom vremenu lokaliteta potrebno je informisati se naknadno.

Prilikom poseta obavezno je poštovati propisane mere u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti i očuvanja zdravlja prisutnih.

Stopića pećina se nalazi u Rožanstvu, u zaseoku Stopići (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom septembra možete videti na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom avgusta možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -