Lepote Potpećke pećine ovog leta otkriva sve veći broj turista. Zahvaljujući pećini koja je zaštićeno prirodno dobro Potpeće postaje nezaobilazna destinacija za posetioce koji u užički kraj dolaze iz zemlje i inostranstva.

Kroz pećinski ulaz koji je monumentalno delo prirode dnevno prođe na desetine turista od kojih su najbrojniji domaći iz Beograda, Niša, Kragujevca, Kraljeva i drugih gradova.

Od stranaca najbojniji su Evropljani među kojima su i posetioci iz Nemačke, Češke, Švajcarske, Litvanije, Rusije, ali i sa drugih kontinenata poput jedne turistkinje sa Novog Zelanda.

Potpećku pećinu je prošle godine posetilo 7500 turista, a sve veće interesovanje turista za ovaj lokalitet razlog su i najava Turističke organizacije Užice o ulaganjima koja će boravak turista u Potpeću učiniti prijatnijim i još zanimljivijim.

Pećinski ulaz – džinovski portal u okviru potkovice visok je 50 metara, a širok 12 metara pri dnu, odnosno 22 metra pri vrhu. To je najviši pećinski ulaz u Srbiji izdubljen na krečnjačkoj litici čiji je vertikalni deo visok 72 metra.

Potpećka pećina je izvorskog tipa – izgradile su je vode ponornica koje poniru u Drežničku dolinu i posle podzemnog toka u dužini od 4-5 kilometara izbijaju iz pećine ili vrela ispod pećine i grade Petnicu pećinsku reku.

U pećini se razlikuju dva glavna sprata pećinskih kanala – stariji Gornja pećina i mlađi Donja pećina. Bogatstvo pećinskog nakita spada u red veoma retkih u kraškim pećinama.

Srednja godišnja temperatura vazduha je 9,5 stepeni Celzijusa, maksimalna je u julu, a najniža u januaru. Ona je bila stanište čoveka još u neolitu, otkriveno je obilje keramike, obrađeni jelenski rogovi, kremeno oruđe…

- Advertisement -