Libergraf od gradonačelnice i lokalne samouprave zahteva da preduzmu hitne mere kako bi zaštitili zdravlje građana, a posebno dece, mladih i trudnica. A zbog prekomernog zagađenja vazduha.

Libergraf: Konkretne aktivnosti

Proteklih nekoliko dana u Užicu se jedva moglo disati, na društvenim mrežama su objavljene brojne fotografije i snimci kako to izgleda u gradu, punom magle i smoga, dok u okolnim mestima greje sunce. „Svedoci smo da je poslednjih nekoliko dana koncentracija zagađujućih materija u vazduhu koji dišu Užičani i po 10 puta viša od maksimalno dozvoljene, i da se takva situacija ponavlja iz dana u dan, iz godine u godinu“, navodi se u saopštenju Građanske čitaonice „Libergraf“ i dodaje:

Sinoć, (26. decembar) na Aleksića mostu (Foto: N.Tošić/UžiceMedia)

„Različiti su uzroci za takvo stanje i saglasni smo da je potreban dugogodišnji trud i rad da bi se situacija popravila na bolje.

Od gradonačelnice i lokalne samouprave zahtevamo da preduzmu hitne mere kako bi zaštitili zdravlje građana, a posebno dece, mladih i trudnica. Ovim putem predlažemo dve konkretne aktivnosti čijom realizacijom bi se u kratkom roku moglo doprineti zaštiti zdravlja stanovništva, posebno najosetljivijih grupa.

Prvi naš predlog odnosi se na klizalište na Trgu partizana. Iako je taj sportski objekat jako koristan za rekreaciju i fizičo obrazovanje najmlađih stanovnika Užica, ujedno je i veoma opasan za ljihovo zdravlje! U danima kada je koncentracija PM 2,5 čestica desetostruko viša od maksimalno dozvoljenog godišnjeg proseka, apsolutno je nedopustivo da klizalište bude otvoreno i da ga deca koriste.

Preporuka Zavod za javno zdravlje je da se u ovakvim situacijama skrati dužina i smanji intenzitet napornih aktivnosti, da se prave češće pauze u svim aktivnostima u spoljašnjoj sredini, a osetljivim kategorijama stanovništva, u koju spadaju i deca, savetuje se da vežbanje obave u zatvorenom prostoru“.

I sami smo nepažljivi (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Pratiti koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu

Zbog toga „Libergraf“ od gradonačelnice dr Jelene Raković Radivojević zahteva i da „JP „Veliki Park“ naloži da prate koncentraciju zagađujućih materija u vazduhu preko automatskih mernih stanica postavljenih u gradu, i da kada je kvalitet vazduha okarekterisan kao ZAGAĐEN ili JAKO ZAGAĐEN klizalište zatvore do momenta kada indeks zagađenja bude PRIHVATLJIV.

Ukoliko klizalište nastavi da radi i u danima kada je zdravlje građana, a posebno dece i mladih, direktno ugroženo po svim važećim propisima i preporukama o zagađenju vazduha, lokalna vlast se mora suočiti sa moralnom i svakom drugom odgovornošću za takvo nemarno i opasno postupanje.

Pogled na Užice, 2020. godine (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Drugi naš predlog odnosi se na redefinisanje priroriteta na koje se troše sredstva svih građana Užica. Zagađenjem vazduha najviše su ugrožena deca, stariji ljudi i trudnice, kao i mladi koji sve češće imaju problem sa sterilitetom. Smatramo da je daleko korisnije odustati barem od jednog projekata popločavanja trotaora i ta sredstva usmeriti u zaštitu zdravlja dece i mladih kroz nabavku prečišćivača vazduha za sve javne zatvorene prostore u kojima borave deca, mladi i trudnice.

Za razliku od odraslih koji imaju od 14 do 18 udisaja po minutu, mala deca udahnu i do 30 puta. Zagađujuće česice se talože u plućima, a taloženje dovodi do pojave ožiljka. Jednom kada se taj ožiljak pojavi kod deteta, on nikad ne može da se popravi. Što više tih ožiljaka, to više raznih poremećaja na plućima. Smanjuju se alveole, smanjuje se protok gasova…

Zagađen vazduh utiče i na reproduktivno zdravlje i kod muškaraca i kod žena. Ovim su posebno pogođene mlade žene koje žive u zagađenim sredinama, jer usled zagađenja vazduha mogu imati manje zdravih jajnih ćelija i nižu plodnost, dok je vantelesna oplodnja manje uspešna.

Od lokalne samouprave zahtevamo da u što kraćem roku popiše sve prostorije u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, zdravstvenim i javnim ustanovama, prenameni sredstva u budžetu i sprovede javnu nabavku prečišćivača vazduha kako bi se zdravlje dece, mladih i trudnica zaštitilo od prekomernog zagađenja vazduha“, – navedeno je u saopštenju „Libergrafa“.

Ovako je ranije izgledalo u centru grada (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Prekomerno zagađenje vazduha, preporučene mere

Zbog prekomernog zagađenja vazduha, u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha i u skladu sa Planom kvaliteta vazduha i kratkoročnim akcionim planom grada Užica obaveštavaju se građani o sledećem:

U urbanoj zoni grada Užica u predhodnih nekoliko dana zbog temperaturne inverzije u grejnoj sezoni, a usled povećane potrošnje energenata kod svih ložišta i nesmanjenog intenziteta saobraćaja došlo je do drastičnog pogoršanja kvaliteta vazduha. Pošto se u narednim danima ne očekuje promena klimatskih uslova obaveštavaju se građani o sledećem merama koje je neophodno preduzeti:

 • Smanjiti potrošnju energenata na minimalno potrebnu meru;
 • Koristiti isključivo suva drva kod domaćinstava koja se greju upotrebom čvrstih goriva ne ubacivati pepeo u kontejnere sa komunalnim otpadom, pepeo pre odlaganja ohladiti;
 • Gasiti „zapaljene” kontejnere – Kada primete da kontejner gori otvorenim plamenom ili otpad nepotpuno sagoreva, građani i inspekcija mogu da pozovu nadležne službe. Ako se zapaljen kontejner nalazi pored stambenog ili poslovnog objekta, trafo stanice, parkiranog vozila i sličnih objekata, pozivaju broj profesionalne Vatrogasne jedinice 193. Ukoliko se zapaljen kontejner nalazi na mestu gde nije ugrožena imovina, već toksični gasovi stvaraju zdravstvene probleme, građani pozivaju telefon 592-492, Komunalna policija grada Užica
  smanjiti korišćenje vozila u privatne svrhe;
 • Koristiti javni prevoz i organizovani taksi prevoz, a u slučajevima kada je to moguće, ići peške;
 • gasiti motore vozila dok se čeka promena svetla na semaforima;
 • da svi operateri preduzmu sve mere za smanjenje zagađenja vazduha u cilju zaštite zdravlja ljudi.
  UPOZORENjA U TOKU POJAČANOG ZAGAĐENjA VAZDUHA:
 • Prostorije držati zatvorene, a provetravanje stanova se ne preporučuje u jutarnjim i večernjim satima;
 • Izbegavati aktivnosti na otvorenom;
 • Ne provoditi vreme na mestima planiranim za odmor i rekreaciju na otvorenom (parkovi, igrališta, sportski tereni, klizalište i drugo)
 • Za osetljive kategorije društva: Osobe sa srčanim i plućnim oboljenjima, starije osobe i deca treba da izbegavaju bilo kakvu aktivnost napolju;
 • Ostali bi trebali da izbegavaju produžene i teške napore.
- Advertisement -