Svedoci smo da svake godine sa početkom grejne sezone koncentracija čađi višestruko prelazi srednje dnevne dozvoljene koncentracije u vazduhu, aisto je i sa PM10 i PM 2,5, suspendovanim česticama.Već početkom novembra počela su upozorenja jer prema podacima Zavoda za javno zdravlje Užice vazduh je nezdrav ili opasan uz preporuku da deca i starije osobe, kao i hronični bolesnici izbegavaju duži boravak napolju.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije iz 2016. godine u Srbiji je10 000 ljudi umrlo prevremeno zbog posledica aerozagađenja. Užice prema podacima sajta Agencije za zaštitu životne sredine Srbije spada među najzagađenije gradove.

– Oštećenje endotela disajnih puteva dovodi do diferencijacije T naivnih limocita ka subpopulacijama Th1, Th2ili Th17, od čega zavisi da li će neko oboletiod respiratornih, kardiovaskularnih ili cerebrovaskularnih bolesti-navodi mrsci. med imunologije i alergologije dr Gordana Kovačević, specijalista interne medicine.

Dr Gordana Kovačević

Alergijske bolesti su u porastu i procene su da će do 2020. godine svaki drugi stanovnik imati bar jednu alergijsku manifestaciju kao posledicu urbanizacije. A Svetska zdravstvena organizacija planira da se u svetu potpuno zabrani upotreba uglja za grejanje do 2025. godine.

– Aerozagađenje je veliki problem sa kojim sesuočavamo u Užicu a koje izaziva brojne alergijske reakcije. To je tema i mojedoktorske teze sa podacima iz našeg regiona što je ujedno i prvi takav rad iznaše zemlje, a u skladu je sa radovima iz sveta. Trend je da se uticajem nasvest građana popravi kvalitet vazduha kroz ličnu odgovornost kako bi se umrežavanjem povećalo opšte dobro. Samim tim smanjio bi se i broj obolelih od alergija i astme, – navodi dr Kovačević.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije ucelom svetu je povećana učestalost alergoloških bolesti. To je posledica urbanizacije koja doprinosi povećanju aerozagađenja što mi osećamo i u našoj sredini.

Aerozagađenju doprinose čađ, azot oksid, sumpor dioksid…koji su merljivi i povećanje njihove koncentracije u vazduhu povezuje se sapovećanim brojem alergija. Ovde ne navodimo bolesti koje su toksična posledica aerozagađenja, nego o alergijskim posledicama povećanog aerozagađenja.

Manifestacije mogu zahvatiti bilo koji organ, od konjuktiva, odnosno promena na oku, rinitisaili promene u nosu, oralnih poput trnjenja i svraba u nepcima ili jeziku, kao ipromene koje se manifestuju kao svrab ušiju, smetnje sa disanjem, kao ipovremeni napadi astme, zatim koprivnjača, otok mekog tkiva sluznice i kože koji se premeštanjem sa mesta na mesto,- navodi dr Kovačević.

Prema podacima teorijski svaki četvrti stanovnik jebar jednom imao alergijsku reakciju, a kod alergologa dolaze oni koji imajuponovljene manifestacije i kojima ne može da se pomogne primenom simptomatske terapije. Potreba za razvoj alergologije je sve veća jer je to moderna bolestkoja se kontroliše i leči.

Zdravstveni centar Užice je među retkim ustanovama u Srbiji koji ima odsek alergologije.

Dodajmo da je i saobraćaj potpuno zabranjen u centru mnogih gradova. Užiceje relativno mali grad, a koliko je lepo,vidi se samo vikendom kada je redukovan saobraćaj.

Smanjenje saobraćaja kroz centar grada i radnim danima znatno bi doprineo poboljšanju kvaliteta vazduha. Naravno da bi gasifikacija trebalo da bude prioritet nesamo Užičana, -zaključila je dr Kovačević.

Kadaje u pitanju zdravlje najmlađe populacije dr Novka Garabinović Vukašinović, načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu dece Doma zdravlja Užice kaže da sa sezonom hladnog i promenjljivog vremena povećava se i broj inhalacija.  

Dr Novka Garabinović Vukašinović

Deo inhalacija seobavlja u našoj službi na profesionalnim inhalatorima a neposredno poslepregleda lekara i za onu decu koja kući imaju inhalatore. A broj dece svakegodine zavisi kolika je temperatura, kakva je vlažnost i zagađenje. Pošto služba radi 24 sata dolasci počinju od 13 časova pa do kasnih noćnih sati. Respiratorni virusi pojačaju sluz i uz dodatnu alergijsku konstituciju izazivaju tegobe pri disanju. Oko četvrtine pregleda odnosi se na probleme sa disanjem,-precizira dr Garabinović Vukašinović.

Zavod za javno zdravlje Užice svakodnevno vrši merenja, a dr Olivera Janjić, načelnica Centra za higijenu i humanu ekologiju poziva osobe sasrčanim i plućnim oboljenjima posebno da skrate boravak napolju.


Dr Olivera Janjić

Hronični bolesnici moraju uzimati redovnu terapiju a u slučaju pogoršanja zdravstvenog stanja, obavezno da se obrate lekaru. I ostali građani treba da izbegavaju aktivnosti napolju u perodima sa lošim kvalitetom vazduha. A ne preporučuje se provetravanje stanova u jutarnjim i večernjim satima.

Projekat „Kad (ne)zdavo udahneš“ sufinasiran je sredstvima Grada Užica.

- Advertisement -