Zakon poštovati – navodi u saopštenju „Libergraf“ i zahteva od nadeležnih da se na dnevni red Skupštine grada Užica, stavi tekst Predloga odluke o proglašenju PIO “Klisura Đetinje” onako kako je to uvrđeno u zakonom propisanom postupku, i kako je to odobrio nadležni Zavod za zaštitu prirode Srbije.

U protivnom, kako je precizirano, “Libergraf” će pozvati građane da iskoriste svoje zakonsko pravo i prisustvuju sednici Skupštine grada na kojoj će se raspravljati o predlogu odluke.

U saopštenju prosleđenom medijima Građanska čitaonica „Libergraf“ podseća da je Grad Užice, Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove, Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na dnevni red sednice Skupštine grada Užica je stavila tekst Predloga odluke o proglašenju predela izuzetnih odlika “Klisura Đetinje” čije su odredbe menjane suprotno odredbama Člana 35 stav 11, Zakona o zaštiti prirode, koji glasi:

“Režim zaštitne zone zaštićenog područja zabranjuje i ograničava radove i aktivnosti za koje se (u postupku utvrđenim zakonom i drugim propisima) utvrdi da mogu imati značajan nepovoljan uticaj na biološku raznovrsnost, vrednosti geonasleđa i predela tog zaštićenog područja.”

„Naime, u zakonom propisanom postupku sprovođenja Javnog uvida o Predlogu odluke o proglašenju PIO “Klisura Đetinje”, jedino je Građanska čitaonica “Libergraf” dostavila primedbe i sugestije na predloženi tekst.

Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj grada Užica je 11. aprila 2022. godine dostavilo nadležnom Zavodu za zaštitu prirode Srbije tekst odluke i primedbe i sugestije Libergrafa na izjašnjavanje. Ovaj Zavod je nakon razmatranja Predloga odluke, kao i predloga i sugestija na isti, 03. juna 2022. godine pomenutom odeljenju dostavio svoje izjašnjavanje.

Zakon poštovati, ne svojevoljno menjati


Kada se sa izjašnjenje Zavoda za zaštitu prirode Srbije uporedi sa tekstom Predloga odluke, koji se nalazi na dnevnom redu 27 zasedanja Skupštine grada Užica koja je zakazana za četvrtak 29. jun, lako se može utvrditi da je usvojeni tekst Predloga odluke o proglašenju PIO “Klisura Đetinje” samovoljno menjan mimo zakonske procedure i uprkos utvrđenom nepovoljnom uticaju dozvoljenih radova i aktivnosti po zaštićeno područje.


Zavod za zaštitu prirode Srbije je usvoijo sve primedbe i sugestije „Libergrafa“ koje smo dostavili tokom Javnog uvida. Za primedbu koja se odnosi na član 5, stav 3, tačku 1 usvojen je tekst koji glasi:


“Radovi i aktivnosti ograničavaju se na izgradnju objekata turističkog smeštaja manjeg kapaciteta u tradicionalnom stilu, infrastrukturne mreže i infrastrukturnih objekata u skladu sa održivim korišćenjem prirodnih vrednosti, odnosno unapređenje seoskog, rekreativnog i izletničkog turizma”


U tekstu Predloga odluke član 5, stav 3, tačku 1 glasi: “radovi i aktivnosti ograničavaju se na izgradnju objekata turističkog smeštaja manjeg kapaciteta u tradicionalnom stilu, infrastrukturne mreže i infrastrukturnih objekata u skladu sa održivim korišćenjem prirodnih vrednosti, odnosno unapređenje seoskog, rekreativnog i izletničkog turizma, kao i vodnih objekata za unapređenje vodnog režima i zaštitu voda”

Velika brana, kanjon Đetinje (Foto: N.Tošić Arhiva Užicemedia)


Za primedbu koja se odnosi na član 6, stav 3, tačku 3 Zavod za zaštitu prirode usvoijo je tekst koji glasi: “kaptiranje izvora isključivo za potrebe vodosnabdevanja već postojećih domaćinstava”.

U tekstu Predloga odluke član 6, stav 3, tačku 3 glasi: “kaptiranje izvora isključivo za potrebe vodosnabdevanja već postojećih domaćinstava i u druge svrhe od javnog interesa”.


Da stvar bude još gora, odredbe koje su se našle u tekstu Predloga odluke koja je na dnevnom redu Skupštine grada, nisu se nalazile ni u jednom dosadašnjem predlogu, pa ni u onom koji se nalazio na Javnom uvidu.


U svakom slučaju, radi se o do sada ne zabeleženom kršenju Zakona od strane Grada Užica koje dovodi u pitanje postojanje pravne države i poštovanje Ustavnog poretka Republike Srbije. Ovakvo ponašanje lokalnih moćnika, može se objasniti jedino preslikavanem ponašanja predsednika Republike, koji samovoljno preuzima nadležnosti i ovlašćenja svih organa ove države i donosi odluke koje idu na ruku stranci na vlasti i njima bliskim ineteresnim krugovima, a protivni su interesu građana i zaštiti prirode“, a zakon poštovati, navodi u saopštenju „Libergaf“, uz zahteve:


„Zahtevamo od gradonačelnice Jelene Raković Radivojević i predsednika Skupštine Branislava Mitrovića da se na dnevni red 27. zasedanja Skupštine grada Užica, koje će se održati 29. jun 2023. godine, stavi tekst Predloga odluke o proglašenju PIO “Klisura Đetinje” onako kako je to uvrđeno u zakonom propisanom postupku, i kako je to odobrio nadležni Zavod za zaštitu prirode Srbije.

Ukoliko se ovaj zahtev ne ispuni, Građanska čitaonica “Libergraf” će preduzeti sve zakonom propisanje radnje da se ovakva Odluka poništi i da se postupak ponovi, a pozvaćemo i građane da iskoriste svoje zakonsko pravo i prisustvuju sednici Skupštine grada na kojoj će se raspravljati o predlogu odluke“, jer je važno zakon poštovati.

Užice, na sednici Skupštine izveštaji o radu javnih preduzeća (Foto: Arhiva UžiceMedia)

Sednica Skupštine grada Užica zakazana je za 29. jun, u 10:00 časova, a na dnevnom redu je 27 tačaka koje će odbornici razmatrati. Na sednici će biti govora o predlogu odluke o završnom računu buđžeta Grada Užica, zatim izveštaji o poslovanju gradskih javnih preduzeća: „Vodovod“, „Bioktoš“, „Stan“, „Užice razvoj“, „Duboko“, „Veliki park“, „Skrapež vode“.

Jedna od tačaka dnevnog reda gradske Skupštine odnosi se Predlog odluke o proglašenju predela izuzetnih odlika „Klisura Đetinja“, koji je ranije razmatralo Gradsko veće.

- Advertisement -