Grad Užice od 2015. godine sprovodi sufinansiranje energetske efikasnosti i među prvima prepoznao je potrebu za uvođenjem ovih mera na privatnim objektima.

Većina gradova i opština u Srbiji i projekti koji se sprovode na nivou Evrope usmereni su ka javnim objektima, kao i sredstva donatora i ministarstava.

– Mi smo prepoznali kao ključ svega toga upravo individualne objekte. Zbog  velikog broja kuća i individualnih ložišta koja su pre svega problem, odlučili smo da projekat  upravo krene ka njima. Cilj ovog projekta je smanjenje zagađenja vazduha, iako ljudi kad gledaju sa strane kažu da je to mali broj objekata koji se subvencioniše i pitaju se koliko mogu doprineti te mere. Međutim, ovaj projekat ima dvosmeran efekat jer na jedan način smanjuje zagađenje vazduha, tako što se sprovođenjem mera energetske efikasnosti ostvaruju uštede u energentima, a samim tim je i manja emisija štetnih gasova. Sa druge strane, onaj ko ove godine ne dobije sredstva videće kolike su uštede pa će ponovo pokušati  da konkuriše ili će sopstvena sredstva usmeriti u  objekat,- objasnila je Dunja Đenić, članica Gradskog veća za oblast zaštite životne sredine.

Dunja Đenić, članica Gradskog veća zdužena za zaštitu životne sredine

Ona dodaje da svaki učesnik neće to uraditi zbog zaštite životne sredine već će prvenstveno gledati svoju ekonomsku dobit. Ali naš zajednički globalni cilj je da postignemo da sredina u kojoj živimo bude čistija i zdravija.

Sprovođenjem konkursa već nekoliko godina za redom analizira se i potrošnja energenata. Prema analizi koja je rađena 2017. godine, ali i ove za proteklu godinu  utvrđeno je da su uštede u proseku od 20 do 25 odsto u energentima.

– Sada kada to uporedimo sa brojem objekata u koje su uložene mere to nije mnogo, ali broj objekata se povećava svake godine. Prve godine finansirano je 30 objekata, sledeće preko 70, prošle godine 130, a ove godine 200 objekata. Za nekoliko godina to će biti preko 1000 -1500 objekata a imamo 16 000 ložišta. Zato ćemo u narednim godinama nastaviti da pružimo mogućnost i pomognemo svim sugrađanima  da saniraju svoje objekte, – precizirala je Đenić.

Energetska efikasnost pruža velike benefite pre svega za ekonomske uštede i potrošnju, a sa ekološkog aspekta na smanjenje zagađenja vazduha odnosno smanjenje emisije štetnih gasova i korišćenje ekoloških energenata kao što su pelet i gas. A sa druge strane globalno to ima pozitivan uticaj na zdravstveno stanje građana.

– Energetskom efikasnošću i sanacijom produžavamo stanje objekata odnosno kuća i pravimo uštede i u ekonomskom i ekološkom pogledu, – istakla je Đenić.

Domaćinstva koja dobiju sredstva za sufinansiranje, u obavezi su da najkasnije do 1. oktobra završe sve započete radove.

Objekat pre stavljanja fasade
Objekat posle zamene fasade

 

A korišćenjem subvencija za zamenu stolarije, kotlova na biomasu odnosno gas obavezuju se korisnici sredstava da više ne mogu koristiti ugalj kao energent. Ugalj  se smatra najštetnijim energentom u ekološkom smislu pored mazuta jer produkuje suspendovane materije sa kojima su najveći problemi tokom grejne sezone i u zimskim mesecima kada je povećano zagađenje vazduha.

Zato se ovim konkursom osim dobijajanja subvencija zaokružuje jedna celina ali i obaveza da potpisivanjem jednog od sporazuma više neće koristiti ugalj kao energent jer je  izuzetno štetan u navedenim uslovima.

Još jedan korak u zaštiti životne sredine i uticaja na zdravlje je da osim individualnih objekata i domaćinstava od ove godine uvedena je i nabavka kotlova za kolektivno stanovanje. Grad ulaže i u javne objekte tako što konkuriše i na pozive različitih ministarstava za donacije koje su potrebne za Narodni muzej, Narodno pozorište, zgradu grada… sve sa ciljem ušteda i na javnim objektima kada je u pitanju potrošnja.

Pre zamene stolarije
Sa novom stolarijom

 

Problem aerozagađenja se ne može rešiti za godinu, dve ili tri. Važno je da se započelo i sa konkretnim rešenjima za konvertovanje kotlarnica sa mazuta na gas.  Od 14 kotlarnica u okviru „Gradske toplane“, osam koriste gas, dve pelet, a četiri mazut. Od ove četiri, za dve će do početka naredne grejne sezone biti nađeno rešenje.

– Drugi pravac u kom moramo sprovesti značajne mere da bismo došli do kvalitetnog vazduha koji udišemo, jesu individualni i porodični objekti. Objektivno, oni su i veći zagađivači u ovom momentu, nego javni objekti- rekao je gradonačelnik Tihomir  Petković i podsetio na prošlogodišnju akciju „Užice gasa“ za duplo jeftiniji priključak na gas. Međutim, akcija nije dala dovoljno dobre rezultate.

– Jasno nam je da moramo ići dalje i nastojati da ubedimo predstavnike   „Jedinstva“  koji su sa Gradom suosnivači „Užice gasa“ da se i dalje ide na sniženje cene priključka na gas, ali i da se kod banaka obezbede povoljni krediti kako bi što više Užičana počelo da  koristi gas za grejanje,- istakao je Petković.

Kuća sa starim prozorima
Nakon zamene prozora

 

On je ocenio da kroz uštede u energentima koje će se ostvariti boljom izolacijom stambenih objekata i korišćenjem ekoloških goriva, doći i do podizanja svesti o energetskim potrebama, uštedama i racionalnom korišćenju energije za grejanje u objektima kako u javnim tako i u objektima fizičkih lica.

Mere podrške energetskoj efikasnosti su svakako jedan od segmenata u rešavanju velikog problema aerozagađenja. Dugoročno one treba da omoguće da udišemo kvalitetniji vazduh u našem gradu, – rekao je Nemanja Nešić, zamenik gradonačelnika.

Grad Užice prvi je u Srbiji uveo i mere vezane za kolektivno stanovanje, odnosno za stambene zgrade kojih u Užicu ima nekoliko stotina, za koje se već drugu godinu izdvajaju takođe sredstva iz gradskog budžeta.

– Omogućili smo skupštinama stanara da se prijave i da zavisno od lokacije i tipa zgrade mogu da dobiju velika sredstva i iskoriste jedinstvenu priliku da urede fasade, ne samo energetski već i estetski, a znamo da je po novom zakonu to obaveza stanara, – naglasio je Nešić.

Po zakonu od 2017.godine započeta je procedura sprovođenja energetskog menadžmenta na nivou grada što je pratila i skupštinska odluka. Ta odluka predviđa i određene obaveze energetskog menadžera koji je zaposlen u Gradu. On ima ulogu savetodavca, ali i da prati stanje i potrošnju energenata na nivou grada pre svega u javnim objektima.

Pre zamene fasade
Nakon zamene fasade

 

Tako je ove godine budžetom predviđenim za energetsku efikasnost u okviru budžetskog fonda za zaštitu životne sredine pored startnih 9,7 miliona dinara izdvojeno i 200. 000 dinara za nabavku termovizijske kamere i 100. 000 dinara za izradu elaborata energetske efikasnosti. A elaborat može raditi samo lice koje za to ima licencu.

Na osnovu svih navedenih podataka i postignutih rezultata Užice na nivou Srbije predstavlja primer dobre prakse za sprovođenje mera energetske efikasnosti.

Dodajmo, da Grad sprovodi i Program energetske efikasnosti u saradnji sa Švajcarskom kancelarijom za saradnju SCO, koji je finansiran od strane Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove SEKO u određenim javnim objektima, konkretno u školama.

Ove godine se radi projektna dokumentacija a naredne se očekuje izvođenje radova na sedam objekata obuhvaćenih ovim Programom, a investicija je vredna oko dva miliona evra.

Tekst je u okviru projekata „Kad (ne)zdravo udahneš“, koji je sufinasiran sredstvima Grada Užica

- Advertisement -