Konačna lista za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individulanih izvora na teritoriji grada Užica je objavljena, i u ovoj godini sufinansiraće se nabavka i ugradnja 4 toplotne pumpe, 24 kotla na pelet, 204 kotla na gas u porodičnim kućama i 21 kotla u stanovima u stambenim zgradama.

Naredni korak je potpisivanje ugovora, a potom i realizacija investicija po merama za koje su korisnicima odobrena sredstva.

Konkursom za sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha iz poreklom iz individualnih izvora na teritoriji grada Užica opredeljena su sredstva u iznosu od 45 miliona dinara. Za nabavku toplotnih pumpi opredeljeno je 5 miliona, za etažne peći, šporete i kotlove na pelet 10 miliona dinara, a za kotlove na gas u porodičnim kućama i stanovima u stambenim zgradama 30 miliona dinara.

Konačna lista korisnika sredstava za sufinansiranje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individulanih izvora na teritoriji grada Užica može se videti OVDE.

Konačna lista Opredeljeno 45 miliona dinara

Podsećamo, mere eneregetske sanacije sprovode se u cilju unapređenja energetske efikasnosti i povećanog korišćenja obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Užica. Planirana je finansijska podrška domaćinstvima koja energetski saniraju svoje objekte pa je Grad Užice u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike za mere energetske sanacije opredelio je 45 miliona dinara.

Prema pravilniku Javni poziv odnosi se na privredne subjekte koji se bave nabavkom i ugradnjom stolarije, nabavkom i ugradnjom termoizolacionih materijala za zidove, podove na tlu i termoizolacionih materijala za krovne konstrukcije, nabavkom i ugradnjom toplotnih  pumpi uz prateću instalaciju i nabavkom i ugradnjom solarnih kolektora za pripremu i potrošnju sanitarne tople vode, pojasnila je Nada Jovičić članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam, prilikom raspisivanja Javnog poziva.

Za nabavku toplotnih pumpi 5 miliona, za šporete i kotlove na pelet 10 miliona dinara (Foto: Grad Užice)

Hroniku kovid – 19 tokom jula možete pogledati na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije tokom jula možete pogledati OVDE.

- Advertisement -