Mere eneregetske sanacije sprovode se u cilju unapređenja energetske efikasnosti i povećanog korišćenja obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Užica. Planirana je finansijska podrška domaćinstvima koja energetski saniraju svoje objekte pa je Grad Užice u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike za mere energetske sanacije opredelio je 45 miliona dinara.

Javni poziv otvoren je do 24. jula 2022. godine, a prema pravilniku Javni poziv odnosi se na privredne subjekte koji se bave nabavkom i ugradnjom stolarije, nabavkom i ugradnjom termoizolacionih materijala za zidove, podove na tlu i termoizolacionih materijala za krovne konstrukcije, nabavkom i ugradnjom toplotnih  pumpi uz prateću instalaciju i nabavkom i ugradnjom solarnih kolektora za pripremu i potrošnju sanitarne tople vode, pojasnila je Nada Jovičić članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam.

Nada Jovičić, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine i turizam (Foto: UžiceMedia)

– Sve ove mere odnose se na porodične kuće, osim mere koja se odnosi na zamenu stolarije i koja se može realizovati i u stanovima u stambenim zgradama.

Privredni subjekti koji se bave nabavkom i ugradnjom opreme i materijala iz pomenutih mera moraju ispuniti određene uslove kako bi učestvovali na javnom pozivu. Moraju biti upisani u registar APR-a, moraju posedovati adekvatne ateste za materijale i opremu koju će ugrađivati i protiv njih ne sme biti pokrenut postupak stečaja ili likvidacije, izjavila je Jovičić.

Po isteku roka za prijavljivanje, biće formirana i objavljena konačna lista privrednih subjekata koji su ispunili uslove. Javni poziv za fizička lica biće najverovatnije objavljen početkom avgusta meseca i po njegovom završetku krenuće se u potpisivanje ugovora i realizaciju pojedinačnih projekata. Planirano je da se kompletno projekat završi do 11. februara 2023. godine.

Mere eneregetske sanacije – potrebna dokumentacija

Sva potrebna dokumentacija nalazi se na zvaničnoj internet stranici Grada Užica, odakle privredni subjekti mogu da preuzmu neophodne obrasce. To mogu učiniti i lično na portirnici Gradske uprave. Konkursna prijava predaje se lično u Pisarnici Uprave za urbanizam (kancelarija broj 9) ili preporučeno poštom do 24. jula.

Sve neophodne informacije mogu se dobiti i na telefone 031/592-416, 031/592-400, ili elektronski na: e-mail: vojo.djokovic@uzice.rsnada.jovicic@uzice.rs.

O merama energetske sanacije užičkih domaćinstava nedavno je raspravljalo Gradsko veće Užica.

Grad Užice (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom jula možete pogledati na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije tokom jula možete pogledati OVDE.

- Advertisement -