U domaćinstvima Užica sprovodi se energetska sanacija, raspisan je poziv za privrednike za učestovanje u energetskoj sanaciji u domaćinstvima predviđene Pravilnikom. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Grad Užice u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike raspisao je još jedan javni poziv koji se odnosi na sufinansiranje mera energetske sanacije stambenih objekata u domaćinstvima Užica.

Prema rečima gradske većnice za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam Nade Jovičić, javni pozivse odnosi na privredne subjekte koji će učestvovati u energetskoj sanaciji i to za mere energetske sanacije u domaćinstvima predviđene Pravilnikom o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi i termostatskih ventila i delitelja toplote.

Nada Jovičić, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine i turizam (Foto: UžiceMedia)

– Za ovaj poziv planirano je ukupno 10 miliona dinara od čega je Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojilo 5 miliona a grad Užice isto toliko. Za meru nabavke i ugradnje solarnih panela opredeljeno je 8 miliona a za unapređenje sistema grejanja 2 miliona dinara. Cilj sprovođenja mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenja termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Užica, – istakla je Jovičić.

Energetska sanacijau domaćinstvima Užica– prijave se predaju lično u kancelariji broj 9 Gradske uprave za urbanizam i imovinsko pravne poslove ili putem pošte. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Javni poziv za sve privredne subjekte otvoren je do 9. septembra tekuće godine a sva potrebna dokumentacija dostupna je na zvaničnoj internet stranici grada Užica.

A pored ovog veliki problem u Užicu je aerozagađenje i direktno se odnosi na povezanost zdravlja i životne sredine. Merama i ulaganjima Grada uticaće se da postavljeni ciljevi Planom kvaliteta vazduha za Užice do 2023. godine budu i realizovani. Važno je insistirati i na pojačanom radu inspekcijskih i komunalnih službi ne samo zbog aerozagađenja već i kompletne zaštite životne sredine, izjavila je za UžiceMedia ranije Nada Jovičić, gradska većnica za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i turizam.

Objekat posle zamene fasade (Foto: Iz arahive Užicemedia)

Hroniku kovid -19 tokom avgusta možete pogledati na UžiceMedia.

Aktuelni podaci o kovidu za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Najvažnije servisne informacije tokom avgusta možete pogledati OVDE

- Advertisement -