Ovih dana na društvenim mrežama objavljene su brojne fotografije reke Đetinje, ništa se situacija nije promenila ni danas, posebno na delu kod Starog železničkog mosta. Fotografije govore više od bilo kakve reči.

Prolaznici zastaju, čude se i pitaju čija je to nadležnost, zašto se nešto ne preduzeme.  

Đetinja kod Starog železničkog mosta (Foto: N.Tošić UžiceMedia)

Inače, nije ovo jedini put da Đetinja izgleda kao danas, pisali smo o tome i ranije kada je Đetinja preplavljena belom penom na čitavom delu kroz grad.

U tekstu „Reka Đetinja ovih dana tužno užičko more“ slična situacija ovoj današnjoj.

Znala je Đetinja postati potpuno crvena. I to ne samo kroz grad već od Turice pa sve do Zlakuse.

I nijednom krivci za zagađenje i ispuštanje svega i svačega u reku nisu pronađeni, niti kažnjeni.

Trebalo bi nešto preduzeti i ne smetnuti s uma da je klisura Đetinje proglašena Predelom izuzetnih odlika i označena kao prirodno dobro od velikog značaja.

Ali, kao što to biva kod nas, uvek ono što je lepo i vredi, upropastimo, što neko reče, pravi smo majstori za to!

I na kraju ponovni apel nadležnima da nešto preduzmu.

Zašto ne reći i da je Đetinja tako lepa na svim delovima od izvorišta do grada… osim ovog što čine ljudi.

„Već na trećem kilometru od centra grada, počinje živopisna klisura reke Đetinje koja u svom centralnom delu gradi atraktivan kanjon. Klisura Đetinje je proglašena Predelom izuzetnih odlika i označena je kao prirodno dobro od velikog značaja. Čitavu oblast karakteriše vrlo dinamična morfologija sa brojnim pećinama, vrtačama, škrapama ostenjacima…

Klisura Đetinje i u biološkom i biogeografskom smislu je prostor sa nizom ekoloških specifičnosti. Njena autohtonost i bogatstvo se ogledaju kroz prisustvo velikog broja endemičnih, subendemičnih i reliktnih biljnih vrsta, a u pogledu životinjskog sveta posebno se izdvaja fauna dnevnih leptira koja predstavlja jednu od najbogatijih u Srbiji – 17 vrsta se nalazi na listi taksona Crvene knjige dnevnih leptira Srbije…“ piše na sajtu Turističke organizacije Užica, gde se o može videti još detalja i fotografija.

Hidrocentrala pod gradom i Đetinja (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom juna možete pogledati na linku Užicemedia.

Hroniku kovid – 19 tokom maja možete pogledati na UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -