Ana Đokić, sekretarka navodi da Udruženje cerebralne i dečje paralize koje je gradskog tipa ima 110 obolelih sa cerebralnom i dečjom paralizom. Udruženje distrofičara koje je regionalnog tipa obuhvata sve osobe sa područja 10 opština Zlatiborskog okruga ukupno 53, a od ovog broja 18 je sa distrofijom sa teritorije grada Užica, ostali su iz opština Okruga.

Problemi sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom su brojni, u Srbiji su najugroženiji deo društva, ali se ne predaju, konkretno u Užicu, u toku su brojne aktivnosti o kojima za „Užicemedia“ priča Ana Đokić iz Udruženja distrofičara Zlatiborskog okruga.

Kaže da je trenutno u pripremi velika minifestacija „Kikini dani“ sa kojom Udruženje distrofičara svake godine počinje aktivan rad u lokalnoj zajednici. Već je tradicionalna, po 11 put zaredom se orgnizuje i održaće su u užičkom Grdskom kulturnom centru.

– Trenutno smo u poslovima oko same organizacije manifestacije. Napomenuću da manifesticija „Kikini dani“ obuhvata različite sadržaje, završena su tri velika konkursa, medijski konkurs je trajao do 29. februara, literarni konkurs za učenike srednjih škola u Zlatiborskom okrugu i likovni konkrus za učenike osnovnih škola do 1. marta 2024. godine.

Najbolji sa sva tri konkursa biće nagrađeni na manifestciji koja će biti održana 18. marta u GKC.

„Začepimo predrasude“ i značajni datumi

Ostale aktivnost vezane za rad odnose se na značajne datume. Prva se odnosi na obeležavanje Nedelje borbe protiv distrofije, koja se svake godine održava treće nedelje maja meseca, – kaže Ana Đokić sekretarka Udruženja i dodaje:

Ana Đokić (Foto: N.Tošić UžiceMedia)

– Pažnju posvećujemo obeležavanju važnih datuma kao što je Međunarodni dan porodice, Međunarodni dan zaštite životne sredine, gde će Udruženje cerebralne i dečje paralize organizvati veliku aktivnost na gradskom trgu povodom jedne decenije od početka akcije „Začepimo predrasude“.

Samim tim dolaze nam i važne aktivnosti povodom Svetskog dana cereblarne paralize Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

A obeležavanje ovih važnih datuma ima za cilj promociju, razumevanje pitanja invaliditeta i da mobiliše podršku za dostojanstvo, prava i dobrobit osoba sa invaliditetom u užičkom kraju i šire.

Pomoć članstvu

Među prioritetima u radu su aktivnosti vezane za pomoć članstvu u rešavanju za njih važnih pitanja, po pitanju zakona o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, obrazovanja, zapošljavanja.

– Članstvu pružamo različite vrste podrške i pomoći kako bi ostvarili neka svoja prava iz ovih oblasti i naravno Udruženje dečje i cerebralne paralize kao licencirani pružalac usluge pruža uslugu pomoći u kući za osobe sa invaliditetom na teritoriji opštine Čajetina, dok Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga kao licencirani pružalac usluge pruža uslugu personalne asistencije na teriitoriji opština Čajetina, Prijepolje i Požega.

Očekuju da u narednom periodu budu i pružalac usluge za osobe sa invaliiditetom na teritoriji opštine Ivanjica.

Broj udruženja i članstvo

Lokalna samouprava u Užicu finansira 12 organizacija osoba sa invaliditetom. U Zlatiborskom okrugu nema previše udruženja, jer su iz gradskih, užičkih nikla okružna – Međuopštinsko udruženje slepih, Međuopštinsko udruženje gluvih i nagluvih, Međuopštinsko udruženje paraplegičara, multiplesleroze i Udruženje distrofičara.

A ono što je važno – kada se organizuju aktivnosti u Užicu Udruženje distrofičara uključuje članove sa teritorije opština Zlatiborskog okruga.

Udruženje cerebralne i dečje paralize koje je gradskog tipa ima 110 obolelih sa cerebralnom i dečjom paralizom. Udruženje distrofičara koje je regionalnog tipa obuhvata sve osobe sa područja 10 opština Zlatiborskog okruga, ukupno 53, a od ovog broja 18 je sa distrofijom sa teritorije grada Užica, ostali su iz drugih opština.

Saradnja sa lokalnim medijima

Da bi osobe sa invaliditetom bile vidljivije u drušvu, da bi zajednica imala uvid u njihove aktivnosti i potrebe neophodna je saradnja sa lokalnim medijima, Đokić ističe da je ta saradnja dobra i da Udruženje distrofičara Zlatiborskog okruga i Udruženje invalida dečje i cerebralne paralize sa medijima u lokalu imaju korektnu saradnju, da ih mediji prate u svim akcijama.

– Imamo zajedničke aktivnosti, lokalni mediji prate rad naših udruženja i samim tim doprinose da aktivnosti budu vidljivije u lokalnoj zajednici. Da građanima približimo sve naše akcije, a u dosadašnjem radu mogu da istaknem jako dobru saradnju.

Osim toga gradska udruženja u saradnji sa zajednicom invalidskih organizacija i ove kao i prethodnih godina konkurišu na raznim konkursima koje raspisuje lokalna samouprava i ministarstva.

Tako su prethodnih godina zahvaljujući konkursu Ministarstva informisanja realizovani različiti projekti, tako da ih i sada lokalni mediji kontaktiraju da zajednički u partnerstvu konkurišu za određene infomativne sadržaje kada su u pitanju osobe sa invaliditetom.

Značaj lokalnih medija se ogleda u vidiljivosti našeg rada, a time i osobe sa invaliditetom postaju vidljivije, – ističe Ana i dodaje:

– Skrećemo pažnju građanima na sve bitne stavari za naše funkcionisanje u zajednici, potom lokalnoj samoupravi u kom delu treba da usmeri svoje resurse na potpunijoj integraciji osoba sa invaliditetom.

Mogu slobodno da kažem da lokalni mediji isprate bitne aktivnosti, događaje od interesa za naš rad, slika organizacija osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici zahvaljujući tome je i vidljivija i bolja, – ispričala nam je Ana Đokić, sekretarka Udruženja distorfičara Zlatiborskog okruga.

Podsećamo, u Srbiji ima oko 800.000 osoba sa invaliditetom, bar se tako procenjuje, a u svetu svaka deseta osoba živi sa nekim oblikom invaliditeta.

Pogledajte i druge tekstove iz oblasti društvaputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -