U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Odlukom o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po uslovima drugog kruga,  oglašava se  davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Užicu za određene katastarske opštine.

Uvid u dokumentaciju, grafički pregled parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela koje su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u Gradskoj kući Užice, u kancelariji br. 28, svakog radnog dana od 8:00 do 15:00 časova, kao i na sajtu grada, na veb stranici Uprave za poljoprivredno zemljište.

Informacije se mogu dobiti na telefon 031-590-163. Osoba za kontakt je Snežana Milanović, navodi se u informaciji za javnost Grada Užica, a oglas se može videti OVDE.

Grad Užice sa vidikovca Zabučje (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku KOVID -19 u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

Hroniku KOVID -19 tokom marta možete pogledati na UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije

- Advertisement -