Usvojen budžet Grada Užica – U strukturi prihoda najveće učešće imaju tekući prihodi (4,8 milijardi dinara), a među najvažnijim prioritetima su briga o zdravlju Užičana, zaštita životne sredine, kao i energetska efikasnost, izjavila je užička gradonačelnica dr Jelena Raković Radivojević.

Ona je istakla da je predloženi budžet važan korak da se realizuju strateški ciljeve i prioriteti koji su definisani, da je do sada dosta urađeno, ali i da predstoje mnogi poslovi za narednu godinu.

– Kada pogledamo strukturu predloženog budžeta, vidimo da on pokriva sve oblasti važne za naše građane i da je uravnotežen, socijalno odgovoran i razvojnog karaktera,- kaže gradonačelnica dr Jelena Raković Radivojević, obrazlažući predlog budžeta za 2024. godinu, koji su usvojili odbornici, na danas održanoj 30. sednici Skupštine grada Užica.

Prema njenim rečima usvojeni budžet Grada Užica u iznosu od 5,4 milijardi dinara rezultat je odgovorne politike, realnog planiranja i saradnje sa svim korisnicima budžeta i građanima. Među najvažnijim prioritetima su briga o zdravlju Užičana, zaštita životne sredine, kao i energetska efikasnost.

– Sigurni smo da nas naredne godine očekuje početak radova na rekonstrukciji Zdravstvenog centra i Opšte bolnice. To su kapitalni projekti koje finansira naša država, a mi smo opredelili deo sredstava kao naše učešće. Nastavljamo sa ulaganjima brinući, pre svega, o zdravlju naših ljudi. Uvećali smo sredstva namenjena zaštiti životne sredine.

Sa današnje sednice (Foto: Grad Užice)

Realizacija kapitalnih projekata, Obilaznice i Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda će, između ostalog, unaprediti i stanje naše životne sredine. Poslednjih godina i uz podršku države izdvajamo značajna sredstva za mere energetske efikasnosti. Subvencije namenjene našim domaćinstvima donose ne samo manje račune i uštede za naše ljude, one takođe znače i čistiji vazduh.

Za navedeno, značajni su i svi projekti i ulaganja u oblasti komunalne infrastrukture, odnosno nastavak izgradnje komunalne infrastrukture, dalje širenje vodovodne mreže, projekte fekalne i kišne kanalizacije u svim delovima grada i u seoskom području.

Sredstva su uvećana na svim pozicijama, pa je za za program socijalne i dečje zaštite predviđeno više od 196 miliona dinara, a istovremeno uvećavaju se i sredstva za novorođenje bebe, nezaposlene porodilje, majke sa troje i više dece. Tu su i izdvajanja za đake prvake, kao i dodatno uvećana sredstva za učenike i studente.

– Budžetom smo predvideli 540 miliona dinara za funkcionisanje Predškolske ustanove. To je oko 10% našeg budžeta. Pored toga, planirali smo 65 miliona za završetak gradnje novog vrtića na Carini. Takođe, planirana su i 32 miliona dinara za rekonstrukciju vrtića Neven.

Verujem da ćemo tokom godine obezbediti dodatna sredstva za ulagaganja i u druge objekte. Ponosni smo na prvi seoski vrtić u Karanu, ali i na budući vrtić u Kremnima, kao i na vrtić koji je u planu u Zlakusi. Briga o najmlađima jeste i biće naš prioritet. Zato i odvajamo ova sredstva u našem budžetu, zato dodatno pomaže i naša država,- ističe gradonačelnica.

Oko 250 miliona dinara opredeljeno je za redovno funkcionisanje osnovnog i srednjeg obrazovanja a ovim budžetom planirana su sredstva za završetak rekonstrukcije Prve osnovne škole Kralja Petra II.

Takođe, za funkcionisanju ustanova kulture, redovne programe i nove projekte, programe, projekte i manifestacije u okviru projekta „Užice prestonica kulture Srbije“, kao i infrastrukturna ulaganja u ustanovama namenjeno je oko 700 miliona dinara.

Značajno uvećanje beleži se i na poziciji za sport pa je tako u delu namenjenom finansiranju Sportskog saveza, klubova, sportskih manifestacija planirano 137 miliona dinara.

Pored toga, predviđeno je i dodatnih 20 miliona dinara za sportsku infrastrukturu u susret organizaciji MOSI.

– Sledeće godine uvećavamo direktne subvencije za naše poljoprivrednike na 50 miliona dinara ali i nastavljamo sa programom dodatnog povoljnog finansiranja poljoprivrednika. Više ćemo investitrati u putnu infrastrukturu u svakoj seoskoj mesnoj zajednici. Odvojili smo sredstva za razvojne projekte u oblasti turizma. Jedan deo sredstava smo već obezbedili, očekujemo i dodatnu podršku, posebno kada je reč o nastavku rekontrukcije Starog grada. Nastavljamo sa uređenjem Klisure Đetinje i Staparske banje.

Nastavljamo i sa projektima ambijentalnog uređenja grada. Odvojili smo za ove namene posebnu poziciju u budžetu. Pored javnih površina i parkova koje smo uredili, započeli smo uređenje Gradske plaže, a važni poslovi nas čekaju kada je u pitanju Gradski trg, – naglasila je obrazlažući predlog budžeta gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević.

Budžetom su predviđena i značajna sredstva od blizu 700 miliona dinara za tekuće popravke, održavanje, rekonstrukciju, izgradnju ulica i puteva, udruživanje sa građanima.

U saradnji sa državom koja je obezbedila dodatne izvore finansiranja, u narednom periodu krenuće rekonstrukcija nekoliko važnih ulica i saobraćajnica. Pored toga radiće se putna infrastruktura u svim delovima grada, prigradskim naseljima, Gradskoj opštini Sevojno i užičkim selima, – navedeno je na gradskom sajtu.

Pogledajte i druge tekstove iz oblasti društvaputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -