Slađana Rogić: – Podaci nam pokazuju da je sve veći broj nasilja u odnosu na prethodne godine. Takođe, pokazuju i da je u najvećem broju prijava, prisutna zloupotreba alkohola.

Centar za socijalni rad „Užice“ pruža usluge ženama sa seoskog područja u okviru svojih redovnih poslova i to zaštite od nasilja nad ženama, smeštaja u dom, starateljske zaštite…

S obzirom na veliki broj seoskih mesnih zajednica za koje je Centar za socijalni rad nadležan, usluge iz domena socijalne zaštite se pružaju sve većem broju žena sa seoskog područja.

Prema evidenciji i statistici tokom 2023. godine Centru za socijalni rad „ Užice“ obratilo se 136 žena koje nisu sa gradskog područja. Najveći broj žena na evidenciji javlja se zbog materijalne neobezbeđenosti, zatim nasilja u porodici, partnerskog nasilja, duševnih bolesti, telesnog invaliditeta, navela je Slađana Rogić, v.d direktorke Centra za socijalni rad „Užice“.

UM: U kojoj meri im se pruža neophodna pomoć?

Slađana Rogić: – Imajući u vidu da je stanovništvo sve starije, da mladi često napuštaju seoska domaćinstva, pa sam tim i podrška primarne porodice izostaje, usluge socijalnog rada su sve više potrebne ovoj populaciji.

Slađana Rogić, v.d. direktorke Centra za socijalni rad „Užice“ (Foto:UM)

UM: Da li se obraćaju zbog nasilja u porodici, ili o tom problemu ćute?

Slađana Rogić: – Najčešće se obraćaju Policijskoj upravi Užice kada nasilje eskalira, a nakon prijave Policijska uprava obaveštava Centar za socijalni rad, koji nakon toga preduzima mere iz svoje nadležnosti. To su zaštita od nasilja porodici odnosno informisanje, upućivanje na adekvatne pravne i druge usluge – Savetovalište za porodicu.

Najčešće je to nasilje koje traje duži vremenski period, ali žrtve ne prijavljuju iz straha ili neznanja kome treba da se obrate. Tokom ove godine u Centar za socijalni rad „ Užice“ evidentirano je 159 prijava nasilja u porodici u kojima su žrtve osobe ženskog pola.

UM: Šta pokazuju podaci u vezi nasilja u porodici i kako rešavate te probleme?

Slađana Rogić: – Podaci nam pokazuju da je sve veći broj nasilja u odnosu na prethodne godine. Takođe, pokazuju i da je u najvećem broju prijava, prisutna zloupotreba alkohola.

Probleme rešavamo kroz pružanje psiho-socijalne podrške i informisanjem u cilju osnaživanja žrtve, upućivanje na druge lokalne servise podrške, odnosno umrežavanje sa drugim lokalnim akterima i to Policijska uprava, Osnovni sud, Osnovno javno tužilaštvo, Ženski centar… uz praćenje porodičnih odnosa dok se rizici za pojavu novog nasilja ne otklone.


UM: U narednom periodu planiraju li se aktivnosti za žene na selu i iz kojih oblasti?

Slađana Rogić: – Planira se kroz redovne aktivnosti informisanje stanovnika iz seoskih mesnih zajednica o uslugama koje pruža Centar za socijalni rad, kako bi žitelji kojima je potrebna pomoć mogli adekvatno da ostvare svoja prava i dobiju usluge iz domena socijalne zaštite.

Centar za socijalni rad Užice (Foto: UžiceMedia)

U narednoj godini je planirana Tribina o prevenciji nasilja u seoskim sredinama kako bismo ukazali na značaj preventivnog delovanja , a ne samo adekvatne reakcije kada do nasilja dođe, zaključila je Rogić.

STOP NASILJU PREMA ŽENAMA!

U serijalu “NASILJE Kao najbolje čuvana PORODIČNA TAJNA” su sledeći tekstovi:

Do sada su novinari i saradnici UžiceMedia realizovali više projekata, neki od njih su:

Pogledajte i druge tekstove iz oblasti društvaputopise i reportaže sa stranice Užicemedia.

- Advertisement -