Jednokratnu pomoć za prvo dete od 100.000 dinara, umesto dosadašnjih 39.000 dinara, dobijaće tek one majke koje će se prvi put poroditi posle 1. jula 2018. godine. Sa druge strane, uvećani roditeljski dodatak za drugo, treće i četvrto dete važiće za bebe koje su rođene posle 25. decembra 2017. godine, dakle retroaktivno.
Isplatu jednokratne pomoći predviđa Zakon o finansijskoj podršci porodici koji je Skupština već izglasala i koji stupa na snagu 1. jula. Ova mera trebalo bi da ublaži ekonomsku cenu podizanja prvog deteta. Roditelji svih 100.000 dinara dobijaju odmah.
Za razliku od jednokratne pomoći, roditeljski dodatak važi za decu rođenu već od 25. decembra prošle godine. Tako svi roditelji koji su drugo dete dobili nakon 25. decembra dobijaju po 10.000 dinara svakog meseca tokom dve godine. Za treće i četvrto dete dobija se po 12.000, odnosno 18.000 dinara svakog meseca tokom deset godina.

Uslovi za dobijanje roditeljskog dodatka:

– da je državljanin Republike Srbije
– da ima prebivalište u Republici Srbiji
– da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko RFZO
– da neposredno brine o detetu za koje je podnelo zahtev, da deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hranitreljsku porodicu ili data na usvojenje, da nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja
– da ona i članovi porodice sa kojima živi ne plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 12.000.000 dinara
– da ona, njen suprug i deca ne žive i rade u inostranstvu

Otac dobija pravo na roditeljski dodatak kada majka deteta nije živa, kada je majka napustila dete, kada iz objektivnih razloga majka ne može neposredno da brine o detetu.

- Advertisement -