U sklopu regulatorne reforme Vlade Republike Srbije usmerene na poboljšanje uslova poslovanja i smanjenje administrativnog opterećenja privrede, pokrenut je višegodišnji projekat ”e-Papir” sa ciljem da se popišu, optimizuju, učine javno dostupnim i digitalizuju svi administrativni postupci i ostali uslovi poslovanja. Krajnji cilj je da svi administrativni postupci budu optimizovani i da se obavljaju elektronskim putem „iz fotelje“.

Važan doprinos realizaciji ovog projekta pruža Projekat za unapređenje poslovnog okruženja koji sprovodi Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke u saradnji sa Vladom Republike Srbije, i uz podršku Ambasade Velike Britanije u Beogradu.

Kao rezultat rada ovog Projekta privredu i građane Srbije, u prvoj polovini naredne godine, očekuje smanjenje dokumentacije, skraćenje rokova za izdavanje dozvola, rešenja i saglasnosti, kao i smanjenje taksi i naknada u čak 680 administrativnih postupaka sa kojima se svakodnevno susreću u svom poslovanju – najavljeno je na 4. Međunarodnom forumu o saradnji u organizaciji Razvojne agencije Srbije, Privredne komore Srbije i Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća Republike Srpske.

Eugeniu Osmochecku, direktor projekta u Srbiji, IFC

Najavljeno smanjenje administrativnog opterećenja nalazi se u najvažnijoj fazi, fazi analize preporuka za pojednostavljivanje administrativnih procedura u nadležnih 20 organa i ministarstava. Preporuke su rezultat detaljne analize svih 680 postupaka i procedura iz različitih oblasti i industrija, ali i razgovora sa preko 200 malih i srednjih preduzeća i više sektorskih udruženja u 15 gradova Srbije, kao i odlične saradnje sa Republičkim sekretarijatom za javne politike, – izjavio je Eugeniu Osmocheschu, menadžer IFC Projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji.

– Projekat „e-PAPIR“ je Vladin reformski projekat na kome javna uprava već dve godine predano radi uz koordinaciju Republičkog sekretarijata za javne politike. Ono što projektom ePapir želimo da postignemo je smanjenje administrativnog opterećenja privrede kroz analizu, optimizaciju i digitalizaciju administrativnih postupaka. Ovo ćemo uraditi sistemski, obuhvatanjem svih postojećih postupaka na republičkom i pokrajinskom nivou, u sistemu javne uprave. Naš krajnji cilj je da do kraja projekta svako od nas, vas, vaših kolega – čitava privreda – svoje administrativne obaveze završava online, iz svojih kancelarija. Rezultati i uspeh ove reforme u velikoj meri zavise od privrednika, njihove spremnosti da budu ravnopravni partner javnoj upravi u ovom projektu. Prvi rezultati su već tu, ukidanjem M4 i MUN obrasca u narednoj godini, procenjuje se ušteda privredi u iznosu od oko 3 milijarde dinara, – naglasila je na panelu Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike.


Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike

– Unapređenje poslovnog okruženja je važan prioritet Ministarstva privrede, zbog čega smo se veoma aktivno uključili u Vladin projekat ePapir koji treba osetno da olakša administrativni aspekt poslovanja svim privrednicima, i velikim i malim. Važno je naglasiti da se ovde radi o sistemskom projektu, koji ne pokušava da reši samo najkritičnije probleme u pojedinim oblastima, već cilja sve administrativne postupke u kojima privrednici komuniciraju sa javnim sektorom, kad god im treba neka dozvola, licence, saglaslosti, uverenja ili imaju zakonsku obavezu da prijave porez, radnike, plate carinu i sl. Ogroman je posao da se preko 2000 ovih postupaka u nadležnosti različitih organa optimizuje, zbog čega je veoma važno da imamo tehničku podršku, između ostalih i IFC-a, koji ima puno međunarodnog iskustvao u ovoj oblasti, – istakla je Katarina Obradović Jovanović, pomoćnica ministra privrede u Vladi Republike Srbije.

O važnosti optimizacije administrativnih postupaka iz ugla privrede, govorio je Mihailo Vesović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije:

Mihajlo Vesović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije

-Vrlo je važno da privreda bude upoznata sa svim aktivnostima državne uprave, da joj se prenese svaka poruka koja na bilo koji način utiče na unapređenje poslovnog ambijenta, što je u ovom slučaju kroz optimizaciju administrativnih postupaka. Zato je PKS podržala projekat IFC, i zato je bitno da smo u prethodnom periodu ovu poruku preneli našim članicama, ali i uključili ih u anketu o administrativnim postupcima, tražeći njihove stavove o tome koliko su te procedure komplikovane i koliko vremena oduzimaju. Administracija koja nije u službi privrede i građana, znači da postoji samo sebe radi. Upravo zato treba pozdraviti napore za unapređenje administracije, a svakako pozdravljamo sve aktivnosti vezane za stvaranje predvidivog poslovnog okruženja. To je veoma značajno sa aspekta konkurentnosti domaće privrede i privlačenja novih investicija.

Cilj trogodišnjeg Projekta za unapređenje poslovnog okruženja je smanjenje administrativnog opterećenja za privredu, pojednostavljivanjem čak 1.750 administrativnih postupaka – licenci, dozvola, saglasnosti i dr. dokumenata, omogućavanje elektronskog izdavanja 100 dozvola, te uklanjanje praksi koje negativno utiču na razvoj konkurencije, navedeno je u saopštenju.

- Advertisement -