Konferencija je počela 21. marta, a završava se sutra u Petrovcu. Pored predstavnika iz Srbije, zastupljeni su i predstavnici turističke privrede Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Prvog dana konferencije razgovaralo se o aktuelnom stanju i perspektivama turizma u regionu, kao i o mogućnostima regionalne saradnje i razvoja proizvoda. Govorilo se i o instrumentima finansijske podrške za turističku privredu.

Predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović, učestvovao je kao uvodničar drugog dana konferencije na panelu Izazovi i perpektive u preduzetništvu u turizmu na lokalnom nivou. Stamatović je govorio o Zlatiboru, dok je direktor Turističke organizacije Budva Mladen Franović na pomenutu temu predstavio primere svoje opštine.

U svom izlagnju Stamatović je govorio o širokom spektru profesionalnih orijentacija, koje se na Zlatiboru mogu razvijati, kako u turizmu, tako i u vidu proizvodnje domaćih brendova, pokretanja seoskih gazdinstava, poljoprivrede, korišćenja obnovljivih izvora energije. Istakao je i da je cilj opštine Čajetina da Zlatibor dostigne milion turista i 10 miliona noćenja u narednih pet godina.  Od izuzetnog značaja, Stamatović smatra i saradnju sa ljudima od iskustva u turizmu, pretežno iz inostranstva, ali je od velikog značaja i regionalno povezivanje sa turističkim poslenicima.

Milan Stamatović na konferenciji u Petrovcu

– Radimo na tome da održavamo postojeći sadržaj, proširujemo ga i nadograđujemo. Pozitivan poslovni ambijent koji se oslanja na iskustvo u turizmu, a ne na politiku, siguran je ključ uspeha. Jedino tako možemo biti konkurentni i jedino se tako možemo naći u planovima domaćih i stranih turista. Od velikog je značaja ulaganje u sadržaje koji privlače pažnju turista. Na Zlatiboru gradimo gondolu, panoramsku žičaru za prevoz putnika od centra Zlatibora do vrha ski centra Tornik, što je vidno povećalo interesovanje investitora za ulaganja kod nas. Investitori se interesuju i za izgradnju novih zabavnih i tematskih parkova, a dobre ideje opština Čajetina uvek podržava. Prisutna je podrška i investitorima koji su odlučili da ulažu u izgradnju hotelskih kapaciteta, pa tako opština umanjuje iznos doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u zavisnosti od kategorije hotela, kao i od broja lica koja će biti zaposlena u budućem hotelu.  Savremeni turizam doživljava važne kvalitativne promene koje se, pre svega, manifestuju u dinamičnom rastu turističkog prometa, pa tako Zlatibor ima konstatan porast broja turista“, zaklučio je Stamatović.

Pojedini predstavnici hotelijera sa Zlatibora, takođe učestvuju na Konferenciji. Prisutni su predstavnici hotela „Idila“ i  „Iris“ i konačišta „Sunce“. U svom obraćanju u okviru panela  Kreiranje povoljnog poslovnog ambijenta – podsticaji za razvoj turističke privrede, pozitivna iskustva izneo je Nikola Knežević vlasnik hotela „Iris“ . Knežević je istakao da ima dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, što smatra važnim čionicem razvoja turizma, kao i da su procedure u vezi sa urbanizmom pojednostavljene, te posedovanje hotela na Zlatiboru smatra veoma pozitivnim poslovanjem.

Izvor: Opština Čajetina

- Advertisement -