Finansiranje programa organizacija civilnog društva, kao i prethodnih godina Grad Užice nastavlja i ove godine, a opredeljena su sredstva koja iznose 5.500.000 dinara.Sredstva su namenjena za programe koji će trajati do kraja decembra ove godine.


U okviru javnog konkursa moguće je podneti prijavu na konkurs u vrednosti od 80.000 do 330.000 dinara po programu. Sredstva se dodeljuju za programe koji će trajati najduže do kraja ove godine.

Na konkursu mogu učestvovati zainteresovani iz organizacija civilnog društva, a predviđeno je javnim pozivom da se obuhvati više oblasti:

• Socijalna zaštita;
• Boračko-invalidska zaštita;
• Zaštita lica sa invaliditetom;
• Društvena briga o deci;
• Pomoć starima;
• Zdravstvena zaštita;
• Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava;
• Obrazovanje;
• Nauka;
• Kultura;
• Zaštita potrošača;
• Humanitarni programi.

Prijave finansiranje programa organizacija civilnog društva se mogu podneti 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa – zaključno sa 13.03.2023.godine.

Komisija će pregledati pristigle prijave i obaviti listu vrednovanja i rangiranje prijavljenih programa koji će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici www.uzice.rs i na oglasnoj tabli grada Užica, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Overen i odštampan Obrazac prijave sa pratećom konkursnom dokumentacijom organizacije civilnog društva treba da dostave u zatvorenoj koverti sa naznakom Za konkurs za sufinansiranje/finansiranje programa OCD u 2023. i istaknutim nazivom podnosioca projekta, na pošti ili pisarnici jedinice lokalne samouprave na naznačenoj adresi. Prijave dostaviti na adresu: Grad Užice, 31000 Užice, Ulica Dimitrija Tucovića broj 52.


Za još dodatnih informacija, u vezi raspisanog javnog poziva za OCD, možete se obratiti na brojeve telefona:

031/592418 ili putem elektronske pošte na adresu: nebojsa.sarvan@uzice.rs


Još detalja vazanih za raspisani konkurs može se naći na stranici Grada Užica, u delu gde su – KONKURSI.

Gradska plaža Užice (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

A mi podsećamo da su konkursi i ranijih godinam raspisivani za finansiranje programa organizacija civilnog društva.

- Advertisement -