Fabrika municije Prvi partizan iz Užica donela je odluku da zbog vanrednog stanja i koronavirusa na prinudni odmor pošalje oko 500 od 1620 radnika, a da poštuje neophodne uslove rada zbog ispunjenja ugovora, rekao je direktor fabrike Dobrosav Andrić.

– Prva grupa ljudi koja će biti zaštićena odlaskom na odmor su majke sa decom do 12 godina, ali bez presije, već one koje nemaju rešen problem čuvanja dece. Druga grupa su hronični bolesnici, a biće i ljudi koji bi valjalo da rade, ali razumeju da moramo da smanjimo broj i poštuju odluke, kazao je Andrić.

Fond Penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) u skladu sa novonastalom situacijom zatvorio je šaltere za rad sa stankama. Informacije se mogu dobiti na telefon 590 – 700 kao i na telefone u ispostavama u opštinama Zlatiborskog okruga.

U svim organizacionim jedinicama Nacionalne službe za zapošljavanje obustavljen je neposredan rad sa strankama, na osnovu mera utvrđenih Odlukom o uvođenju vanrednog stanja.

Neće se vršiti prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih lica, niti će se evidentirati obavezno lično javljanje tražioca zaposlenja.

Uputili su molbu poslodavcima koji podnose zahtev za izdavanje/produženje radne dozvole da upute šalju elektronskim putem na mejl filijala, u skladu sa obaveštenjem koje se nalazi na veb sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u odeljku „dokumenti/dozvole za rad“.

Iz Nacionalne službe za zapošljavanje apeluju na sve klijente da koriste alternativne oblike komunikacije – telefon, mejl i drugo.

Kontakt telefoni i mejl adrese putem kojih zainteresovana lica mogu dobiti sve potrebne informacije vezane za rad filijala Nacionalne službe nalaze se na internet stranici NSZ www.nsz.gov.rs i na ullaznim vratima svake filijale.

O svim promenama režima rada sa strankama, blagovremeno će informisati javnost, stoji u saopštenju Nacionalne službe za zapošljavanje.

Obustavljen prijem stranaka u svim sudskim odeljenjima

Svi glavni pretresi i ročišta, koji su u Osnovnom sudu u Užicu i sudskoj jedinici u Bajinoj Bašti zakazani do 1. maja ove godine neće biti održani dok traje vanredno stranje.

Za vreme vanrednog stanja Sud će postupati samo u hitnim predmetima. U krivičnoj materiji sudije će postupati u svim pritvorskim predmetima, u predmetima produženja hitnih mera shodno Zakonu o sprečavanju nasilja u porodici i u drugim predmetima hitne prirode.

Kada je reč o građanskim procesima sudije parničnog, izvršnog i vanparničnog  odeljenja postupaće i održavaće ročišta samo u predmetima koji se po zakonu smatraju hitnim i to u statusnim stvarima i po predmetima za određivanje prethodnih i privremenih mera.

Samo u hitnim predmetima, po kojima će postupati u vreme vanrednog stanja, Osnovni sud u Užicu će u prijemnoj kancelariji organizovati prijem podnesaka neposredno i u sudskim pisarnicama uvid u spise, a sve u kontrolisanim uslovima i sa određenim brojem stranaka. Sva ostala pismena mogu se sudu uputiti putem pošte.

Ostale informacije koje se odnose na dozvole za posete pritvorenim licima, legalizaciju javnih isprava namenjenih upotrebi u inostranstvu kao i izdavanje potvrda mogu se dobiti u toku radnog vremena suda od 7.30 do 15.30 na telefone u Užicu 031 513 105 i 513 104 i u sudskoj jedinici Bajina Bašta na telefon 031 865 576 kao i putem emaila uprava@ue.os.sud.rs.

A ovo su brojevi važnih telefona za vreme trajanja vanredne situacije u Užicu:

- Advertisement -