Nakon sedam godina borbe meštana sela Bioska i skoro godinu dana pravne bitke Građanske čitaonice „Libergraf“,  investitoru „Hidro Duo“ d.o.o. Beograd poništena građevinska dozvola izgradnju MHE „Ročnjak“ u istoimenom zaseoku, obaveštava Građanska čitaonica “Libergraf” koja je dve godine vodila pravnu bitku da se zaustavi gradnja mini hidroelektrane “Ročnjak”. 

U saopštenju se navodi da je “Gradskoj upravi za urbanizam grada Užice je, i pored postojanja svih relevantnih činjenica kojim se dokazuje da je dozvola istekla a koje im je Libergraf prezentovao uz Zahtev još u aprilu mesecu, bilo potrebno šest meseci da donese rešenje kojim se utvrđuje da je investitor ostao bez svoje potencijalne investicije još pre više od dve godine!”

Fotografije centrale (Foto: Libergraf)

Ovakvo ponašanje Gradske uprave za urbanizam grada Užice nije usamljeno, već se može reći da je pravilo u skoro svim lokalnim samoupravama u Srbiji kada se radi o dozvolama za izgradnju malih hidro elektrana.

Dozvole se izdaju investitorima bez vođenja javne rasprave i konsultacija sa lokalnim stanovništvom, dozvoljava se uništavanje reka i živog sveta u njima, otimaju se i uništavaju privatni i državni posedi, zakoni se menjaju u interesu investitora, državni organi koji su dužni da štite javni interes ustvari rade za interes pojedinaca koji se bogate na štetu građana i države. Izuzetci su retki!

Građanska čitaonica „Libergraf“ poziva sve pojedince, grupe i organizacije koje su spremne da brane reke i javni interes da nam se obrate kako bi sa njima podelili naše iskustvo i pomogli im da se spreči dalje uništavanje prirode u Srbiji!, kaže se na kraju saopštenja.

- Advertisement -