Užičko Gradsko veće utvrdilo treći ovogodišnji rebalans gradskog budžeta po kome je prihodovna strana uvećana za 42 miliona dinara, i sada, posle trećeg rebalansa, budžet iznosi 3,217 milijarde dinara.

Gradsko veće je razmatralo izveštaj o izvršenju odluke o budžetu za prvih devet meseci ove godine, kao i utvrđivanje predloga odluka o prosečnim cena kvadratnog metara nepokretnosti kod određivanja poreza na imovinu za narednu godinu, o posebnim uslovima za izdavanje informacije o lokaciji i lokacijskih uslova i o utvrđivanju osnovice poreza na imovinu gde se zemljište, koje se koristi isključivo za gajenje biljaka i sadnog materijala razvrstava u poljoprivredno, odnosno šumsko zemljište.

Saglasnost je data i na informaciju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti koje se odnose na programe poslovanja gradskih javnih preduzeća za prva tri kvartala 2019. godine i izmene programa poslovanja javnih preduzeća Užice razvoj i Veliki park.

Utvrđeni su godišnji izveštaj i plan rada Predškolske ustanove za prošlu i narednu radnu godinu, izmene kadrovskog plana i odluke o gradskim upravama i kadrovska rešenja u sastavima upravnih i nadzornih odbora Centra za usluge socijalne zaštite i Predškolske ustanove, Saveta roditelja grada Užica i Zelenog saveta i školskih odbora užičkih osnovnih i srednjih škola.

Na sednici Gradskog veća doneta je odluka koja se odnosi na postupak unutrašnjeg uzbunjivanja, kao i naredba koja reguliše plan za postupanje u slučaju velikih snežnih padavina na teritoriji Užica.

Sednica Skupštine Grada Užica, 36. po redu, biće održana 26. novembra u sali Gradske kuće sa početkom u 10 časova.

- Advertisement -