Ovim sredstvima EU pruža podršku lokalnom privatnom sektoru, kako bi se poboljšao kvalitet turističkih usluga u ovom kraju i region promovisao kao bezbedna i atraktivna turistička destinacija. Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici, registrovana poljoprivredna gazdinstva, kao i fizička lica koja pružaju uslugu smeštaja sa teritorija 12 gradova i opština: Boljevac, Bor, Golubac, Kladovo, Knjaževac, Majdanpek, Negotin, Požarevac, Smederevo, Sokobanja, Veliko Gradište i Zaječar.

Zaintersovani mogu aplicirati za sredstva kako bi modernizovali smeštajne i ugostiteljske objekte, suvenirnice i druge turističke sadržaje. To obuhvata, ali ne isključivo, troškove za renoviranje, adaptaciju, proširenje i unapređenje kvaliteta objekata, nabavku neophodne opreme. Može se konkurisati i za sredstva koja će omogućiti uvođenje novih turističkih proizvoda i usluga, novih prodajnih kanala, kao i za promotivne aktivnosti. 

Poziv za konkurisanje otvoren je od 7. do 21. jula 2020. Više informacija o uslovima konkursa, kao i konkursna dokumentacija mogu se pronaći na sajtu http://eu-za-kulturno-nasledje.euinfo.rs/hitne-anti-covid-mere/. Konkurs se sprovodi u okviru projekta „EU za kulturno nasleđe i turizam“ koji je usmeren na razvoj turizma kao značajnog privrednog potencijala za podsticanje ekonomskog razvoja istočne Srbije i Donjeg Podunavlja. Projekat finansira Evropska unija, a sufinansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

- Advertisement -