Snežana Đenić, direktorka Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ ističe da je pored osnovne bibliotečke delatnosti, važan segment u radu u kulturno-prosvetnoj delatnosti kojoj je dat poseban značaj.

U Biblioteci su organizovane brojne kulturne manifestacije kao što su promocije knjiga, književne večeri, tematske izložbe, pozorišne predstave, muzički koncerti, predavanja. U toku 2021. godine organizovana su brojna kulturna dešavanja u Biblioteci u skladu sa epidemiološkim merama zaštite,- kaže Snežana Đenić, direktorka Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ iz Čajetine.

Ustanove kulture i druge srodne ustanove na teritoriji Opštine Čajetina, svojim redovnim programskim aktivnostima, s jedne strane omogućavaju dinamičan kulturni život lokalnog stanovništva a sa druge, atraktivnu turističko – kulturnu ponudu, koja može da privuče turiste da bolje upoznaju naše osobene kulturne potencijale.

Kultura je važan činilac turističke privrede i to onog dela koji počiva na kulturnim vrednostima, kao motivima turističkih putovanja, tako da će njihova uloga u budućnosti biti sve značajnija.

Pojedine kulturne manifestacije integrisane su u turističku ponudu i atraktivne su za širu publiku kao što je Letnji ulični erski kabare, tradicionalna manifestacija  koju Biblioteka, već četrnaest godina, organizuje u saradnji sa Turističkom organizacijom Zlatibor a pod pokroviteljstvom Opštine Čajetina.

Snežana Đenić, direktorka Biblioteke „Ljubiša R. Đenić“ iz Čajetine (Foto: UžiceMedia)

– U pitanju je manifestacija koja ima za cilj popularizaciju erskog humora kao jednog segmenta  nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Naš rad na zaštiti nematerijalne kulturne baštine je od velikog značaja jer čuvanje nematerijalnog nasleđa naroda sveta jedan je od najvažnijih zadataka koje je pred celu međunarodnu zajednicu postavio UNESKO, usvajajući 2003. godine Konvenciju o zaštiti nematerijalne kulturne baštine, – ističe Đenić.

Snežana Đenić: Letnji ulični erski kabare

Erski humor kao forma usmenog izražavanja, predstavlja specifičan način šaljivog odnosa prema stvarnosti karakterističan za područje Zlatiborskog okruga. Prisutan je u svakodnevnom životu, a prepoznat je i u mnogim književnim oblicima.

– Zahvaljujući sakupljanju, istraživanju, proučavanju i vrednovanju erskog humora na području Zlatiborskog okruga, koje dugi niz godina sprovodi Biblioteka kao neophodan i neprekidan posao zaštite, 2012. godine, erski humor je upisan  u Nacionalni registar elemenata reprezentativnog nematerijalnog kulturnog nasleđa Republike Srbije. Na taj način erski humor je prepoznat kao deo kulturnog identiteta srpskog naroda, značajan i vredan kulturni resurs uključen u kulturno-turističku ponudu čiji je nosilac lokalno stanovništvo, – navodi naša sagovornica.

– Letnji ulični erski kabare predstavlja autentičnu turističku ponudu naše destinacije. To je  kulturna i turistička manifestacija, dobro programski osmišljena i izuzetno posećena. Održava se u avgustu, jedan dan u Čajetini na platou ispred Biblioteke a drugi dan na Kraljevom trgu na Zlatiboru i prava je atrakcija koju vidi i preko 1000 posetilaca. Smatrajući da je ova manifestacija specifična, interesantna i edukativna i da im obogaćuje turistički doživljaj, mnogi posetioci Zlatibora ovu planinu pamte upravo po Erskom kabareu.  

Snežana Đenić: Izdavačka delatnost u Biblioteci

Biblioteka„Ljubiša R. Đenić“ ima vrlo bogatu i ozbiljnu izdavačku delatnost u okviru koje je niz monografskih publikacija, koje daju značajan doprinos ukupnoj izdavačkoj delatnosti Zapadne Srbije. U izdanju Biblioteke, tokom 2021. godine do sada  objavljeno je čak sedam knjiga, što smatramo svojim velikim uspehom. To su:

1. Trnava na Zlatiboru, autori Milosav Obradović i Danilo Stanojević

2. Empatijska egzaltacija – poetska i prozna: o poetskom delu Mirjane Ranković Luković, autor Milovan Gočmanac

3. Menjaj svet, autor Lenka Smiljanić

4. Sećanja duga, priče kratke, autor Milosav Radibratović

5. Godine stradanja i bola, autor Milisav Đenić

6. The broken wings of Zlatibor, autor Dejan Đerić

7. „Dušan Starčević – put u svetlost“ priredio Zoran Jeremić.

U planu je da se do kraja godine u izdanju Biblioteke pojavi još jedna knjiga, monografija o zlatiborskom selu Šljivovici, čiji je autor naš poznati novinar Svetislav Tijanić.

Letnji ulični erski kabare u Čajetini (Foto: N.Tošić UžiceMedia)

Ustanove kulture Opštine Čajetina omogućavaju dinamičan kulturni život lokalnog stanovništva i atraktivnu turističko – kulturnu ponudu, koja može da privuče turiste da bolje upoznaju  kulturne potencijale.

Snežana Đenić: Kulturni turizam

Cilj kulturnog turizma je saznanje o istoriji, načinu života i duhovnoj kulturi određene regije i tu posebnu ulogu imaju institucije kulture, muzeji, galerije, biblioteke, arhivi, koje svojim programima doprinose razvoju kulture,  izgradnji kulturnog identiteta i na taj način postaju značajan potencijal kulturnog turizma. On danas doživljava svoju ekspanziju, a predviđanja su da će biti jedno od pet vodećih segmenata turističkog tržišta u budućnosti. 

I u vanrednim okolnostima kao što je pandemija korona virusa je da ne dozvolimo da se kulturni život potpuno ugasi. Mi smo ga 2020. godine   premestili u jedan virtuelni prostor, kako bismo nastavili rad i svojoj publici ponudili kvalitetne sadržaje. U prvom planu bio je uticaj digitalnih tehnologija na to kako korisnici, ali i davaoci usluga, mogu da koriste digitalne alate za poboljšanje svoga rada. To smo  iskoristili za stvaranje efikasnih, pouzdanih i održivih bibliotečki h usluga korišćenjem interneta.

Naša Biblioteka će nastaviti da radi i  u stvarnom i u virtuelnom svetu, jer kultura je ključni temelj svakog ozbiljnog društva. Kultura je i u najtežim momentima ljudske istorije, za vreme velikih stradanja i ratova, pomagala ljudima da prežive teška vremena. Tako je bilo i ove dve  poslednje dramatične godine, – zaključila je direktorka Đenić.

Tekst je nastao u okviru projekta „KULTURA NA VISINI Kad se spoje tradicionalno i moderno“, koji realizuje Udruženje „UžiceMedia“ na istoimenom Portalu. Projekat se sufinansira iz Budžeta  Opštine Čajetina. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Hroniku kovid – 19 tokom novembra možete videti na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom oktobra možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

Pozivamo vas da učestvujete u našoj anketi, kako bi videli šta očekujete od medija i koje teme vas interesuju.

- Advertisement -