Pošumljavanje Grada Užica realizuje se u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne u okviru projekta “Udahnimo život prirodi”. Do kraja novembra ove godine biće pošumljeno 9,22 hektara sa 23 000 sadnica crnog bora  i belog jasena, ukupne  vrednosti oko tri miliona dinara.

Pošumljavanje pet parcela ima za cilj sanaciju degradiranih površina goleti  i na izradi vetrozaštitnih pojaseva. Parcele su u Krčagovu oko nove crkve, na Ljubanjama, dve parcele između magistrale i pruge, kao i na potezu šetališta na plaži i magistrale gde će biti podignut vetrozaštitni pojas.

Podela sadnica građanima (Foto: UM)

Crni bor je korišćen na Ljubanjama i na dve parcele iznad gradske plaže na Malom Zabučju. Sadnice crnog bora su starosti dve godine i one uspevaju na skoro svim lokalitetima.

– Za ovu namenu 2,1 milion su sredstva Ministarstva za zaštitu životne sredine a ostatak do tri miliona dinara je iz gradskog budžeta.Prošle godine pošumljeno je  5,22 hektara i sa ovim aktivnostima smo jedna od retkih lokalnih samouprava, ako ne i jedina koja je toliki zeleni pojas podigla na površinama Grada Užica,- naveo je Ivan Stanisavljević, član Gradskog veća za javna preduzeća.

U narednom periodu biće nastavljeno obezbeđivanje novih javnih površina sa kojima će Grad moći da učestvuje na konkursu treću godinu zaredom.

Ivan Stanisavljević, član Gradskog veća za javna preduzeća (Foto: UM)

– Pored  mera koje Grad Užice preduzima za poboljšanje kvaliteta vazduha kroz subvencionisanje individualnih domaćinstava za neku od mera energetske efikasnosti, konverzije kotlarnica sa mazuta na gas ili pelet, izradu projektne dokumentaciju za kotlarnicu na Međaju, podelu sadnica “16000 stabala za 16000 ložišta” našim sugrađanima, pošumljavanje je jedna od najefikasnijih mera za dugotrajnu popravku kvaliteta vazduha,- istakao je Stanisavljević.

U okviru akcije “16 000 stabala za 16 000 ložišta” koju je organizovao Grad Užice građanima koji su se prijavili podeljeno je 400 sadnica javora i jasena. I ova akcija organizovana je radi  sprovođenja mera za smanjenje aerozagađenja.

– U gradu ima 16000 individualnih ložišta, koja su jedan od najvećih zagađivača vazduha, pa je Grad rešio da svim vlasnicima individualnih ložišta pokloni po jednu sadnicu belog jasena ili mleča koje treba da zasade u svom dvorištu. Zbog epidemiološke situacije sa koronavirusom sadnice su nedavno podeljeno umesto za prolećnu sadnju, – objasnila je Nada Jovičić, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine.

Nada Jovičić, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine (Foto: UM)

Ona je dodala da je Grad  i do sada ulagao sredstva u rešavanje problema kvaliteta vazduha i velike zagađenosti tokom zimskih meseci.

Po podacima Zavoda za javno zdravlje na Automatskoj mernoj stanici u Omladinskoj ulici u 2019. godini izmereno je 120 dana sa povećanom emisijom zagađujućih materija, a na mernoj stanici kod Gradske biblioteke 86 dana. To je manje dana  u odnosu na protekle godine, što se prvenstveno odnosi na PM 10 zagađujuće čestice koje se mere na oba merna mesta.

Ovako izgleda Užice tokom zimskih dana (Foto: Iz arhive Užicemedia)

Više o aerozagađenju u Užicu u tekstovima KAD (NE)ZDRAVO UDAHNEŠ, serijalu tekstova EKO KONTROLOR, kao i onima u kojima je reč o kvilitetu vazduha koji Užičani udišu, te koliko oni utiču na zdravlje.

- Advertisement -