Na osnovu odluke Vlade Srbije status spomenika kulture dobili su zgrada Gimnazije u Čačku, kuća Josifa Šojata u Beogradu i zgrada „Hempro“ na Terazijama u Beogradu.

U užičkom kraju više je zgrada, crkava, manastira i spomen kompleksa koji imaju status spomenika kulture.

U Užicu reč je o sledećim objektima: zgrada Muzeja ustanka 1941. godine, zgrada partizanske štampatije “Borba”, zgrada Glavnog narodnooslobodilačkog odbora Srbije, zgrada Uprave rasadnika u Krčagovu, Partizanska bolnica Užice, Stari han Užice i Spomen kompleks “Kadinjača”.

Na području opštine Čajetina status spomenika kulture od ranije imaju: rodna kuća Dimitrija Tucovića u Gostilju i Kompleks “Staro selo“ Sirogojno.

U Prijepolju manastir Mileševa i Partizanska bolnica, u opštini Priboj manastir Banja, u Bajinoj Bašti Crkva brvnara u selu Dub i u Arilju Crkva svetog Ahilija.

- Advertisement -