U okviru akcije „Užički program lokalnog partnerstva“ Grad Užice je doneo rešenje o finansiranju 13 projekata od javnog interesa kojih je najveći broj dečijih igrališta koje su na konkursu predložili građani.

Grad je za ovu namenu opredelio pet miliona dinara, a maksimalan dodeljen iznos je 500.000 dinara.

Akcija se sprovodi na osnovu Odluke o uključivanju građana u budzetski proces i odlučivanje o trošenju novca od poreza na imovinu. 

- Advertisement -