Argument udruženje jeosnovano krajem prošle godine i povezuje pravnike socijalne zaštite iz Srbije i predstavlja značajan korak u afirmaciji struke. Već broji preko 100 članova sa ciljem da udruživanje može da donese dobrobit i napredak, a nikako negativne efekte za pojedinca, kolektiv i korisnike socijalne zaštite. Donošenjem novih zakona pravnicima u socijalnoj zaštiti se proširuje opis poslova, a broj pravnika ostaje isti.

U našoj novoj rubrici „Na zahtev čitalaca“ pogledajte i ostale tekstove UžiceMedia.

Argument udruženje ima sedište u Leskovcu, predsednica je pravnica Julija Popović iz Užica, a osnivači su Vladimir Antić iz Centra za socijalni rad Trstenik, Predrag Momčilović, direktor Centra za socijalni rad Leskovac koji je predsednik Skupštine udruženja, Igor Bošnjaković, iz Gradskog centra za socijalni rad Beograd je predsednik Upravnog odbora, Marija Vreća, iz Komore socijalne zaštite je predsednica Nadzornog odbora, Miloš Ranđelović, iz Centra za socijalni rad Niš i Gordana Ilić, iz Centra za porodični smeštaj Ćuprija.

– Pravnici u ustanovama socijalne zaštite u svom radu susreću se sa brojnim izazovima. Danas u vreme jeftinog senzacionalizma sistem socijalne zaštite često je u situaciji da pravda svoje odluke i da se brani pred naletima kritika drugih sistema i često korisnika. Imajući u vidu da se svaki postupak u socijalnoj zaštiti završava kod pravnika, poštujući pozitivno pravne norme, nastala je potreba za udruživanjem radi afirmacije profesije, a tako i samog sistema socijalne zaštite, poštujući i ulogu svih stručnih radnika.

Predstavnici Udruženja (Foto: Kancelarija za mlade Leskovac)

Argument udruženje: Poslova sve više a broj pravnika ostaje isti

Ona pojašnjava da u poslednje vreme pravnici u socijalnoj zaštiti pored izvorne, a to da su stručni radnici na upravno-pravnim poslovima dobili i druge uloge. Danas se često stručnim delom bave kao nešto što se podrazumeva, ali i poslove sekretara, gde obavljaju sve kadrovske i opšte poslove ustanova, informatičara, gde su aktivni na svim portalima sistema, odgovorna su lica za javne nabavke…

Donošenjem novih zakona pravnicima u socijalnoj zaštiti se proširuje opis poslova, a broj pravnika ostaje isti. Ti poslovi im se daju  kao inovativni metodi funkionisanja radnih organizacija, pred čijim naletom gube na snazi u stručnom poslu koji je prioritet. U manjim ustanovama socijalne zaštite to je sve u opisu posla samo jednog pravnika.

Često to budu i starije kolege, koje savršeno poznaju svoj stručni rad, koji su sjajan izvor znanja ali opterećeni novim metodama rada gube kao profesionalci i zanemaruju  struku, jer ne mogu da postignu brzinu inovacija, a razumevanje javnosti  za te probleme izostaje. U svemu tome, dešavaju se propusti iako ste sve učinili.

Argument udruženje za optimalna rešenja

Dešavalo se da u socijalnoj zaštiti ima ustanova koje su dugo bile bez pravnika usled zabrane zapošljavanja pa su pravne poslove i rešenja izrađivali zaposleni druge struke. A svi poslovi u socijalnoj zaštiti su zahtevni, opterećujući, obimni i nadasve odgovorni.

– Svakodnevno moramo iznaći optimalna rešenja u onim situacijama, kada nam život nameće određene situacije u kojima se našao naš korisnik, a koji nisu čak ni predviđeni pozitivnim pravom. Često se praksa zna razlikovati i biti van regulisanja zakona, a što je i normalno jer je život brži od zakonske norme. Tu je jedna specifičnost posla pravnika gde se očekuje da pravna odluka bude zakonita, a da bude i životno zadovoljavajuća. U ovoj delatnosti naši korisnici su najosetljivije kategorije društva, čiji su životi sami po sebi teški te su naše odluke često kritikovane,- objasnila je Popović.

Pravnička struka je udružila svoje znanje i iskustvo u cilju podizanja nivoa kvaliteta struke, informisanja, istraživanja, organizovanja obuka, otvorene diskusije, ujednačavanje prakse, aktivnog participiranja u donošenju akata i učestvovanja u izradi zakona i podzakonskih akata.

Julija Popović: Da pravna odluka bude zakonita, a da bude i životno zadovoljavajuća

Nedovoljna informisanost o radu stručnih radnika, pa i pravnika, o postupcima, procedurama, ovlašćenjima, mogućnostima i ograničenjima postupanja u stručnom radu u znatnoj meri  doprinosi nerazumevanju javnosti o specifičnostima rada u socijalnoj zaštiti.

Saradnja sa resornim ministarstavima

Iz Udruženja „Argument“ stupili su u kontakte sa resornim ministarstvima, Zaštitnikom građana, Poverenikom za informacije od javnog značaja, Poverenicom za rodnu ravnopravnost i sindikatima… Kroz uspostavljanje saradnje sa ovim institucijama i krajnji korisnik socijalne zaštite će posredno imati korist u vidu bolje pristupačnosti sistemu, obezbeđivanju lakše i brže dostupnosti informacija, suzbijanju diskriminacije kroz promovisanje ravnopravnosti i različitosti…

Tim povodom je krajem februara u Leskovcu održana Nacionalna konferencija sa temom „Odgovorni prema građanima“ u organizaciji Udruženja pravnika socijalne zaštite „Argument“ i Komore socijalne zaštite. Ušesnici su imali priliku da čuju izlaganja eminentnih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite, kao predstavnike lokalne samouprave domaćina Grada Leskovca.

Na skupu kada je osnovano Udruženje „Argument“ su bili predstavnici Poverenika za rodnu ravnopravnost, Zaštitnik građana mr Zoran Pašalić, državna sekretarka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju Milka MilovanovićMinić, državni sekretar Ministarstvaza rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Mirko Janić, sekretar Skupštine Grada Leskovca Zoran Vukašinović, predsednica Udruženja pravnika socijalne zaštite „Argument“ Julija Popović, predsednik skupštine Udruženja Predrag Momčilović, direktor Centra za socijalni rad Leskovac, direktorka Komore socijalne zaštite Sandra Perić i pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti Tatjana Prijić, profesorka Više škole socijalnog rada u Beogradu dr Vesne Dukanac.

Ocena učesnika je da su svi partneri na zajedničkom putu do kvalitetnije socijalne zaštite i porodično pravne zaštite, do povećanja profesionalnih kompetencija zaposlenih i zadovoljstva korisnika. Konferencija je bila izuzetno posećena iz brojnih ustanova socijalne zaštite.

– Sve ovo pokazuje da značaj Udruženja je da bude partner i resornim ministarsvima kao i svim ustanovama socijalne zaštite. Jer kada imate snagu u znanju u ljudskom resursu, koja sprovodi i postupa po pravnim normama, tu je i dobit našeg krajnjeg korisnika neizostavna, – zaključuje Popović. 

Zato je cilj da kroz afirmaciju pravne struke, podizanja nivoa svesti o važnosti posla koji obavljaju, jačaju odgovornost i profesionalnost radi unapređenja socijalne zaštitu i očuvanja njenog izvornog smisla.

A u našoj novoj rubrici „Na zahtev čitalaca“ pogledajte tekstove UžiceMedia i šaljite nam svoje predloge:uzice.media@gmail.com

Sa skupa u Leskovcu (Foto: Kancelarija za mlade Leskovac)

Hroniku kovid – 19 tokom marta možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

A najvažnije servisne informacije tokom marta u Užicu možete pogledati OVDE.

- Advertisement -