U skladu sa svojim nadležnostima regulisanim Statutom NUNS-a, Izvršni odbor će Bodrožića predložiti Skupštini NUNS-a koja će se održati 30. marta 2019. godine.

Predsednikа/cu NUNS-а birа Skupštinа tаjnim glаsаnjem.

Kаndidаte zа predsednikа/cu NUNS-а predlаžu Izvršni odbor i svаki redovni člаn NUNS-а nа nаčin predviđen Statutom. Nа listu kаndidаtа zа predsednikа/cu ulаzi redovni član koga predlаže Izvršni odbor i drugi kаndidаti koji dobiju pisanu podršku nаjmаnje 20 redovnih člаnovа NUNS-а.

Kаndidаti zа predsednikа/cu NUNS-а morаju prethodno prihvаtiti kаndidаturu u pisanoj formi putem e-mаilа ili pisane izjаve uz koju dostavljaju svoju biografiju i program rada.

Izvršni odbor i člаnovi NUNS-а dužni su dа kаndidаte zа predsednika/cu predlože nаjkаsnije sedam rаdnih dаnа pre održаvаnjа Skupštine, navedeno je u saopštenju Sekretarijata NUNS-a.

Do sada raspisana 44 medijska konkursa, prošle u istom periodu 74

Od početka 2019. godine do danas raspisana su 44 medijska konkursa, dok su u istom periodu lane lokalne samouprave, Pokrajinski sekretarijat i Ministarstvo kulture i informisanja (MKI) objavili 74 konkursa. Ove godine opštine i gradovi izdvojili su oko 440 miliona dinara za sufinansiranje medijskih sadržaja, a pre godinu dana u istom periodu mediji su dobili oko milijardu dinara.

Za razliku od prethodne godine kada su MKI i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama u februaru raspisali konkurse za sufinansiranje medijskih projekata vredne 324 miliona dinara, ove godine ih nisu objavili sa objašnjenjem da se čeka novi Pravilnik o projektnom sufinansiranju.

Krajem decembra 2018. godine državni sekretar za informisanje Aleksandar Gajović rekao je UNS-u da očekuje usvajanje Pravilnika do kraja godine, nakon čega je trebalo da budu raspisani konkursi MKI za koji je, prema budžetu Republike Srbije izdvojeno oko 292 miliona dinara, a Pokrajinskog sekretarijata u iznosu od oko 60 miliona dinara.

Najmanje konkursa od početka godine do danas raspisano je u Vojvodini, svega pet, dok je prošle godine u ovom periodu 26 vojvođanskih opština i gradova objavilo javne pozive za sufinansiranje projekata.

Sa konferencije održane prošle godine u Užicu, kada je najavljeno povećanje iznosa za medijske projekte

Najviše novca za medijske projekte izdvojio je grad Niš – 79 miliona dinara, što je 25 miliona više u odnosu na prošlogodišnji iznos. Osim Niša, još 13 opština je uvećalo iznos namenjen finansiranju medijskih sadržaja. Tako su, na primer, Vrnjačka Banja i Ćuprija za projektno sufinansiranje izdvojile iz budžeta po tri miliona dinara više.

Sa druge strane, devet opština je umanjilo iznose namenjene lokalnim medijima. Sremska Mitrovica i Trstenik će, na primer, medijske projekte sufinansirati sa po tri miliona dinara manje. Iznos namenjen sufinansiranju projekata u oblasti javnog informisanja ostao je isti u 11 opština i gradova.

Podsećamo, ranije je najavljeno da će iz gradskog budžeta Užica iznos za sufinansiranje medijskih projekata biti povećan sa 10 na 15 miliona dinara. Konkurs još uvek nije raspisan.

- Advertisement -