Na skupu koji je organizovala Građanska čitaonica „Libergraf“ Užičani su iskazali protest zbog moguće izgradnje mini-hidroelektrane na brani Vrutci, odakle se Užičani snabdevaju vodom. Podsećamo da je već ranije izgrađena jedna mini elektrana.

Iz „Libergrafa“ tvrde da su protekle godine došli do informacije da se na brani Vrutci odvijaju pripremni radovi za izgradnju još jedne mini hidrocentrale, te da poseduju dokumente koji predviđaju da javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“ priprema izgradnju mini hidrocentrale snage 1,9 megavata, pet puta veće od postojeće.

Zato zahtevaju da se „ne dozvoli korišćenje jezera za energetske potrebe, pošto je brana sagrađena za snabdevanje Užica pijaćom vodom“, poručio je sa skupa Vladan Sinđić iz „Libergrafa“.

Od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zatraženo da izvrši inspekcijski nadzor postojeće MHE na brani Vrutci i da se utvrdi da li se ti radovi izvode u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Lokalnim vlastima i užičkoj gradonačelnici upućen je zahtev da informišu građane šta se tačno događa sa branom na jezeru Vrutci.

„Libergraf“ je i ranije bio organizator sličnih skupova.

Dr Jelena Raković Radivojević: Vodosnabdevanje neće biti ugroženo

Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko-pravne poslove Grada Užica nije upućen nikakav zahtev niti je ova uprava izdala bilo kakav dokument koji se tiče izgradnje nove MHE na teritoriji grada Užica niti na području hidroakumulacije Vrutci, izjavila je gradonačelnica dr Jelena Raković Radivojević danas na konferenciji.

Gradonačelnica dr Jelena Raković Radivojević

– Vodosnabdevanje grada Užica nijednog trenutna nije bilo ugroženo i tako će i ostati. Svi radovi koji su urađeni krajem prošle godine, a rađeni su po projektu Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, a koje je vodilo JP „Srbijavode“, urađeni su u okviru investicionog plana održavanja redovnog godišnjeg plana, prvenstveno se odnose na potrebe vodosnabdevanja, a ne na potrebe iskorišćavanja hidroenergetskog potencijala, – kazala je gradonačelnica, a potom izjavila da su zahtevi sa protesta neosnovani, jer za te radove nije ni bila potrebna građevinska dozvola, imajući u vidu da su radovi bili predviđeni njihovim redovnim godišnjim planom investicionog održavanja.

Užička gradonačelnica je novinarima saopštila da nikakav zahtev nije stigao ni u Elektrodistribuciju, niti su izdati tehnički uslovi nekom od investitora za izgradnju nove MHE na teritoriji grada Užica.

Ona je uputila poziv predstavnicima „Libergrafa“ i drugih građanskih inicijativa za zajednički skup na kome bi razgovarali na ovu temu. Prema njenim rečima neprimereno je organizovanje skupa u uslovima kada je sve više hospitalizovanih u zdravstvenim ustanovama.

Sa današnje konferencije (Foto: N.Tošić UžiceMedia)

Zahvaljujući radovima na brani sada je moguća kontrola vode koja će kroz cev ići do postojeće mini hidroelektrane kaže direktor JKP „Vodovod“ Duško Ljujić:

– Na ovu cev sada odlazi biološki minimum, odnosno nataložena voda sa dna akumulacije i smatra se da je to voda najlošijeg kvaliteta. Količina zahvatanja meri se preko merača protoka koji su povezani sa komandnim centrom na brani Vrutci i svako može da je prati i u „Srbijavodama“.

Hroniku KOVID -19 u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga, možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -