U saopštenju „Libergrafa“se navodi da je na brani jezera uočeno da se pored postojeće MHE Vrutci nalazi ucrtana još jedna, za sada nepostojeća MHE, te da se odvijaju pripremni radovi za gradnju.

 “Veliki deo Užičana je čuo za MHE Vrutci, koju su čak i pojedini ministri Vlade Srbije označili kao jedan od glavnih uzroka prekomernog zagađenja cijanobakterijama, tokom zime 2013/14. godine“ navedeno je u saopštenju „Libergrafa“, uz podatke da ie JVP “Srbijavode” raspisalo javnu nabavku na kojoj je pobedilo preduzeće Hidro-Tan d.o.o. iz Beograda. Ono je u vlasništvu Dragana Klisure, koji poseduje brojne mini-hidrocentrale u Srbiji, te da „Srbijavode“ nemaju građevinsku dozvolu za radove na brani, a da su resornom ministarstvu uputili zahtev za inspekcijski nadzor i da očekuju njihov odgovor, saopšteno je iz „Libergrafa“.

U međuvremenu je stiglo saopštenje iz Grada Užica u kome se navodi:

„Radovi na adaptaciji zatvaračnice i ispusta za garantovani ekološki proticaj (biološki minimum) na brani „Vrutci“ izvedeni su kroz plan investicionog održavanja koje JVP „Srbijavode“ sprovodi kroz godišnji program održavanja brana i inovacija sistema bitnih za normalno funkcionisanje objekta, prvenstveno za potrebe vodosnabdevanja i navodnjavanja, oplemenjivanja voda u malovodnom periodu, protivpožarnoj zaštiti, odbrani od poplava, pa tek onda iskorišćenju hidroenergetskog potencijala.

Ovi radovi izvedeni su po projektu Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ koji je ujedno i projektant kompletnog sistema vodosnabdevanja grada Užica.

Radovima na zatvaračnici temeljnog ispusta T1, stiče se uslov da se objekat MHE „Vrutci“ odvoji sa sistema sirove vode kojim se vrši snabdevanje fabrike vode za potrebe vodosnabdevanja grada Užica. Takođe, podiže se na viši nivo kontrola zahvatanja vode potrebne za rad MHE koje će sada automatski biti kontolisano iz komandne sobe na brani kojom upravlja JKP „Vodovod“ Užice.

Za izvođenje ovih radova JVP „Srbijavode“ nije podnelo zahtev za ishodovanje građevinske dozvole jer se radi o radovima koji se realizuju kroz investiciono održavanje, izvode se na objektu koji je na kat.parceli vodnog zemljišta i za koji već postoji izdata Građ.dozvola 07 broj 351-439/82 od 13.10.1982. godine na koju se Investitor nadovezuje, shodno radovima koje izvodi.

Radovi su završeni prošle godine u predviđenom roku.

Zapisnikom vodne inspekcije  br. 270-325-0430/2019-07 od 23.12.2019. godine, korisniku MHE „Vrutci“ je naloženo da postupi po vodnoj dozvoli br.158 i otkloni nedostatke koje je inspekcija utvrdila.

Neophodno je da se korisnik MHE „Vrutci“, odvoji sa sistema sirove vode kojim se vrši snabdevanje fabrike vode za potrebe vodosnabdevanja grada Užica. Sadašnji način zahvatanja vode za potrebe rada MHE, je neprihvatljiv, jer se za potrebe vodosnabdevanja iz akumulacije zahvataju u datom trenutku najkvalitetnije vode, koje ujedno preko račve idu i za potrebe rada MHE.

Pošto uslovi iz prethodne vodne dozvole nisu ispunjeni, JVP „Srbijavode“ je donelo Rešenje o odbijanju novog zahteva korisnika MHE „Vrutci“ za izdavanje vodne dozvole za rad, tako da od 2019. godine MHE nije u funkciji.

Gradskoj upravi za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove Grada Užica nije upućen nikakav zahtev niti je ova uprava izdala bilo kakav dokument koji se tiče izgradnje nove MHE na teritoriji grada Užica pa ni na području hidroakumulacije „Vrutci“.

Odgovorno tvrdimo da vodosnabdevanje građana Užica ni jednog trenutka nije bilo ugroženo i tako će ostati i u budućnosti“, navodi u saopštenju Grad Užice.

Gradska kuća Užice (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku KOVID -19 u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga, možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -