Ovu odluku koja podrazumeva i početak akcije „Užice-čistiji grad“ je u utorak, 30. juna donela Skupština akcionara užičkog distributera gasa „Užice-gas“.

Iznos od 780 evra u dinarskoj protivvrednosti može se platiti na 36 jednakih mesečnih rata. Građani koji su imali delimični priključak sada  plaćaju razliku i to mogu učiniti na 24 jednake mesečne rate.

Ukoliko potpisnik Ugovora o izgradnji kućnog gasnog priključka dok traje akcija ne počene da koristi gas, gubi pravo na olakšice date u akciji i nastavlja da plaća priključak od 980 evra plus PDV, što je regularna cena.

Akcija „Užice-čistiji grad“ odvija se proteklih nekoliko godina, a cilj je smanjenje aerozagađenja na teritoriji Grada Užica.

- Advertisement -