Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova, i to:

  • 3 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Užice – teritorija grada Užica,
  • 2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Mokra Gora – teritorija gradske opštine Užice,
  • 2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Arilje – teritorija opštine Arilje,
  • 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bajina Bašta – teritorija opštine Bajina Bašta,
  • 2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Zlatibor – teritorija opštine Čajetina,
  • 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Požega – teritorija opštine Požega.

Pravo učešća na konkursu imaju svi koji ispunjavaju sledeće uslove:

1. da je državljanin Republike Srbije;

2. da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa;

3. da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa;

4. da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje;

5. da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova;

6. da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije;

7. da ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje pohađa završnu godinu srednje škole, uz obavezu da najkasnije do 01.07.2021. godine dostavi overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju.

Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova, navedeno je u saopštenju  Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije.

Konkurs traje do 25. maja 2021. godine.

Detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova http://www.mup.gov.rs  i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs.

Policija Užice (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid -19 u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

Hroniku kovid -19 tokom aprila možete pogledati na UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -