Svetlana Kljajić, dosadašnja zamenica gradskog pravobranioca, imenovana za Gradskog pravobranioca. Na sednici Skupštine opštine Čajetina usvojeni planovi i programi sa finansijskim planovima javnih preduzeća i ustanova sa teritorije opštine.

29. decembar

Usvojeni programi poslovanja užičkih javnih preduzeća za narednu godinu

Na poslednjem ovogodišnjem skupštinskom zasedanju data je saglasnost na Programe poslovanja sa finansijskim planom javnih preduzeća. Saglasnost je data i na Predlog odluke o davanju saglasnosti na konačan nacrt javnog ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji Grada Užica.

Kako je istakao Srđan Nedeljković član Gradskog veća za javna preduzeća, programi poslovanja “Bioktoša”, “Vodovoda”, “Niskogradnje”, “Gradske toplane”, “Deponije Duboko”, “Užice razvoja”, “Stana” i “Velikog parka” zasnovani su na realnim prihodima, a pored redovnih aktivnosti u svim pomenutim preduzećima planirane su i nove investicije, sve sa ciljem podizanja kvaliteta usluga na viši nivo.

Na ovom 15. skupštinskom zasedanju data je saglasnost na nacrt javnog ugovora o poveravanju obavljanja delatnosti javnog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Užica. To je bio još jedan od neophodnih koraka pre potpisivanja ugovora sa “Bečej prevozom”, kao  jedinom firmom koja je ispunila uslove predviđene konkursnom dokumentacijom.

Odbornici su svoju saglasnost dali i na Program energetske efikasnosti Grada Užica za period 2021-2024 godina. Imenovani su članovi Zelenog saveta i Saveta roditelja Grada Užica. Više na gradskom sajtu.

27. decembar

Gradsko veće:

Svetlana Kljajić, gradski pravobranilac, poskupeo taksi prevoz

Svetlana Kljajić, dosadašnja zamenica gradskog pravobranioca, ispunjava u celosti sve potrebne uslove za Gradskog pravobranioca, pa je doneseno rešenje o njenom postavljenju.

Osim toga na sednici Gradskog veća usvojeno je rešenje kojim je određen iznos za udruživanje sredstava grada i mesnih zajednica i gradske opštine Sevojno. Za ovu namenu u 2022. godini, u gradskom budžetu je planirano 62,8 miliona dinara što je za 7,8 miliona više nego u ovoj godini.

Sa sednice Gradskog veća Užice (Foto: Grad Užice)

Prihvaćen je zahtev taksista i određena je nova cena taksi usluge. Ona sada za polazak i prvi kilometar iznosi 167 dinara, dok je za svaki naredni kilometar 57 dinara.

Na ovoj sednici, utvrđeni su i predlozi odluka koje se odnose na izmene i dopune Plana detaljne regulacije " Međaj" i na tekst Deklaracije Skupštine grada o afirmaciji turizma i poštovanju priznanja Mokroj Gori kao najboljeg turističkog sela na svetu.

Sednica Skupštine opštine Čajetina

Na 18. sednici Skupštine opštine Čajetina usvojeni su planovi i programi sa finansijskim planovima javnih preduzeća i ustanova sa teritorije opštine Čajetina.

– Izvršeno je i otuđenje zemljišta na osnovu ispravke granica za tri katastarske parcele. Na osnovu ranije raspisanog konkursa i jedne prespele prijave, za direktora JKP „Vodovod Zlatibor“ Čajetina, imenovan je Milomir Tucović iz Čajetine. Skupština je bila izuzetno efikasna, kao i sve prethodne tokom ove godine, i zahvalio sam se svim odbornicima na efikasnom radu Skupštine, jer ove godine smo usvojili veliki broj značajnih odluka, rešenja i zaključaka, čime je stvoren pozitivan ambijent za privlačenje investitora i dalji razvoj čitave naše opštine, – rekao je predsednik Skupštine opštine Čajetina Arsen Đurić nakon sednice.      

– Koristim ovu priliku da građanima opštine Čajetina poželim srećne božićne i novogodišnje praznike, puno zdravlja, sreće i uspeha u narednoj 2022. godini u nadi da će biti bolja od prethodne, – zaključio je Đurić.

Sa sednice Skupštine opštine Čajetina (Foto: Opština Čajetina)

Hroniku kovid -19 tokom decembra možete pogledati na UžiceMedia.

Hroniku kovid – 19 tokom novembra možete videti na UžiceMedia.

Aktuelne podatke za Srbiju na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -