Obaveštavaju se taksi prevoznici (preduzetnici i vozači) da je grad Užice spreman da u saradnji sa Tehničkom školom „Radoje Ljubičić“ Užice, omogući prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju taksi prevoznika u cilju usklađivanja poslovanja sa Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Članom 87b navedenog Zakona predviđeno je da taksi prevoznici moraju imati zvanje vozača motornog vozila ili zvanje tehničara drumskog saobraćaja, odnosno zvanje vozača specijaliste petog stepena stručne spreme, kao i radno iskustvo na poslovima vozača motornog vozila od najmanje pet godina.

Smatra se da vozač ispunjava navedene uslove i ukoliko ima kvalifikacionu karticu vozača ili vozačku dozvolu sa upisanim kodom „95“, kao i sertifikat o stručnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača.         

Prijave sa pratećom dokumentacijom podnose se u Tehničkoj školi „Radoje Ljubičić“ Užice od 8. do 15. marta 2021.godine, u vremenu od 9 do 12 časova.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u prostorijama škole, ili preko telefona 512-851, saopšteno je iz Grada Užica.

Na užičkom parkingu (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku KOVID -19 u Užicu i ostalim opštinama Zlatiborskog okruga, možete pogledati u tekstu UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -