JKP “Bioktoš” obaveštava građane da od 29.10.2020. godine u Parking servisu mogu sklopiti pretplatni ugovori za parkiranje u  II zoni. Ugovor mogu sklopiti građani koji imaju prebivalište na teritoriji grada Užica van zone I i II, odnosno pravna lica i preduzetnici sa sedištem u Užicu ali su van zone I i II.

Građani koji žive u zoni I i II, kao i preduzetnici sa sedištem u I i II, za drugo i svako naredno vozilo u vlasništvu, mogu sklopiti ugovor za pretplatnu kartu samo za zonu II. Cena pretplatne karte je 1.600 dinara za građane i 2.300 dinara za pravna lica i preduzetnike.

Novina je da se prilikom sklapanja ugovora na uvid pored očitane saobraćajne dozvole i lične karte podnosi i kopija polise osiguranja za vozilo, saopšteno je iz JKP „Bioktoš“.

- Advertisement -