Na osnovu odluke Gradskog veća ukinuta je tačka o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta od strane povlašćenih korisnika, tako da više neće biti moguće sklopiti ugovor o povrlašćenom parikranju ukoliko niste stanar prve i druge gradske zone.

„Obaveštavamo korisnike parkirališta na kojima se vrši SMS kontrola i naplata, da je Odlukom Gradskog veća ukinuta tačka 24. Pravilnika o uslovima i načinu korišćenja javnih parkirališta od strane povlašćenih korisnika.

Na osnovu te izmene, Parking servis od 06.10.2020. godine neće više sklapati ugovore za pretplatne karte sa građanima koji imaju prebivalište na teritoriji grada Užica, odnosno pravnim licima i preduzetnicima sa sedištem u Užicu, van Zone I i II“, – navedeno je u informaciji Parking seriva.

- Advertisement -