Učenici prvog i drugog razreda užičkih srednjih škola rođeni 2002. godine na PISA testu proveravaće postignuća u oblasti naučne, matematičke i čitalačke pismenosti. Prvi put u testiranju proveravaće se i finansijska pismenost u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, kao i opštih kompetencija. Testiranje se u potpunosti sprovodi elektronskim putem, a u srpskim školama počelo je u aprilu i trajaće do početka juna. U testiranje uključene su 222 škole i 8000 učenika.
Novi ciklus PISA 2018 realizuje Organizacija za ekonomskiu saradnju i razvoj (OECD). Međunarodna testiranja su važan instrument za proveru kvaliteta obrazovanja na osnovu

koga se donose preporuke i mere obrazovne politike.
U PISA testiranju učestvuje preko 80 zemalja sveta, a u Srbiji se realizuje od 2003. godine. Poslednje testiranje realizovano je 2012. godine, a naša zemlja nije učestvovala pre tri godine jer za to nisu bila obezbeđena sredstva i tehničke pripreme.
Na ovom međunarodnom istraživanju koje se organizuje svake treće godine učestvuje sve više zemalja, a najbolje rezultate godinama su imali učenici iz Singapura i Tajlanda a među evropskim zemljama iz Finske.

- Advertisement -