U sladu sa članom 19 Uredbe o uslovima za isporuku prirodnog gasa (Sl.glasnika PC 47/2006, 3/2010 i 48/2020), obaveštavamo sve korisnike prirodnog gasa na distributivnom sistemu AD „Užice-gas“ da može doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa u četvrtak, 3. juna 2021. godine od 600 do 2200.

Do kratkoročnog prekida u isporuci prirodnog gasa doći će zbog izvođenja radova na izmeštanju gasovoda RG-08-10 na lokaciji Čačak – Pakovraća od strane JP „Srbijagas“.

Očekivani završetak radova i prestanak kratkoročnog prekida u isporuci je četvrtak 03.03.2021.god., nakon čega će Operator transportnog sistema JP „Srbijagas“ otpočeti sa normalnom isporukom prirodnog gasa korisnicima, saopšteno iz Akcionarskog društva za izgradnju gasovoda i distribuciju gasa „Užice-gas“.

Automatska merna stanica kod javne garaže (Foto: Iz arhive UžiceMedia)

Hroniku kovid – 19 tokom juna možete pogledati na linku Užicemedia.

Hroniku kovid – 19 tokom maja možete pogledati na UžiceMedia.

A aktuelne podatke za Srbiju možete videti na sajtu Ministarstva zdravlja Srbije.

- Advertisement -