Simbol industijalizacije, ali i društvenog i kulturnog razvoja grada Užica, Tekstilna fabrika „Cveta Dabić“, nakon 120 godina postojanja ruši se ove jeseni. Sa rušenjem se odmaklo, i kako saznajemo ovih dana bi trebalo da počne rušenje dimnjaka.

Na ovom prostoru „Jedinstvo“ gradi se savremeni poslovno-stambeni objekat, o čemu smo već pisali, detaljnije u tekstu Užicemedia.

Na jednom od zidova koji još nisu porušeni zabeležili smo natpis, malo oštećen, ali se vidi: ŽIVELA FEDERATIVNA NARODNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA„.

Jedan od natpisa, malo oštećen, na neporušenom delu stare fabrike (Foto: UM)

Ako znamo je Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ) postojala od 1945. do 1963. godine kada je promenjen naziv, onda možemo reći natpis na još neporušenom zidu fabrike je prilično star.

Podsetimo se, Federativna Narodna Republika Jugoslavija (FNRJ), kasnije Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ), je nakon izbora za Ustavotvornu skupštinu 29. novembra 1945. godine, promenila naziv iz Demokratska Federativna Jugoslavija (DFJ) u Federativnu Narodnu Republiku Jugoslaviju (FNRJ).

Nakon gotovo dve decenije, FNRJ je 1963. godine, promenila ime u Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (SFRJ), koje je trajalo do raspada stare zemlje.

Sa rušenjem zgrade tekstilne fabrike se napreduje (Foto: UM)

A zgrada nekadašenje tekstilne fabrike, bar ovaj deo do reke Đetinje, odbrojava svoje poslednje dane.

- Advertisement -