Pravo da se jave na oglas imaju svi korisnici penzija čija penzija iznosi do 27.775 dinara, navedeno je u saopštenju.

Takođe, pravo da se jave na oglas imaju i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS za 15. jul 2020. godine, 1 evro = 117,5863 dinara), pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 27.775 dinara.

Uz prijavu, potrebno je podneti penzijski ček, dokaz o visini penzije ostvarene po medjunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja i drugo), raspoloživu medicinsku dokumentaciju (ukoliko je korisnik poseduje) i popunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde žele da koriste rehabilitaciju, precizirali su iz Fonda.

U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda.

Fond će snositi troškove puta i boravka za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, kao i za pratioce slepih penzionera koji dobiju rehabilitaciju o trošku Fonda.

Iz Fonda su naveli da Fond snosi troškove smeštaja u banji, pun pansion, a ugovorima sa svakom banjom pojedinačno preciziran je obim terapija koje svaki korisnik mora da dobije, čime je obezbeđeno da rehabilitacija bude u svakom pojedinačnom slučaju prilagodjena potrebama penzionera.

Penzioneri će, tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je odredjena banja specijalizovana.

Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije Kosova sa prebivalištem, odnosno boravištem van Kosova, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

Most ljubavi u Vrnjačkoj Banji (Foto: UM)

Rang lista se posebno utvrđuje po vrsti penzije (starosna, porodična, invalidska).

Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju (za korisnika koji je to pravo ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad).

Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Inače, da podsetimo, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije svake godine, kao što je to bilo i prošle, organizuje besplatnan boravak i rehabilitaciju za penzionere u banjama Srbije.

A ovako smo pisali o Vrnjačkoj Banji, u tekstu pod naslovom „Poljubi me na Mostu ljubavi i izgovori stihove…“

- Advertisement -