O trošku Fonda PIO penzioneri iz Srbije, njih oko 13.000, moći će i ove godine na oporavak u neku od 24 srpske banje. Konkurs za rehabilitaciju će najverovatnije, kao i ranijih godina, biti raspisan za mesec dana, a liste bi trebalo da budu objavljene sredinom maja.

Prema dostupnim podacima poslednjih nekoliko godina na konkurs pristiže oko 40.000 prijava, što znači da svaki treći penzioner uspe da dobije svoje mesto. Lekarski izveštaji se ne boduju već samo služe da bi se odobrila banja adekvatna njihovom zdravstvenom stanju, odnosno da ne bude kontradiktorna bolesti koju imaju. Zato zainteresovani treba da znaju da kada konkurišu za besplatan boravak u lečilištima ne moraju da pribavljaju novu medicinsku dokumentaciju, već mogu da prilože onu koju već poseduju.

U informaciji Fonda PIO se navodi da pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom prošle godine, u trajanju od 10 dana, imali su korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Srbije i čija je penzija manja od 24.980 dinara, pod uslovom da nemaju druga primanja i da nisu koristili ovo pravo u prethodnih pet godina.

Nakon obrade svih zahteva, na listama želja za besplatan oporavak poslednjih nekoliko godina, na listi želja najčešće su se nalazile Vrnjačka Banja, Niška Banja, Banja Koviljača, vrdnički „Termal“ i Kanjiža.

Vrnjačka Banja (Foto: N.Tošić)

Boravak u banji regulisan je pojedinačnim ugovorima sa svakom banjom i njima se precizira obim terapija za svakog korisnika. To podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, sve specijalističke preglede i vizite odeljenskih lekara, kao i najmanje tri vrste terapija u zavisnosti od ocene lekara i oblasti za koju je određena banja specijalizovana.

Na redosled na rang-listi utiču visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, dok su korisnici prava na tuđu negu i pomoć dobili dodatnih 10 bodova, a deca sa porodičnom penzijom još pet.

Žalba na rang-listu za besplatnu rehabilitaciju preko Fonda PIO može se podneti u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja preliminarne rang-liste. Komisija tada razmatra podnete prigovore, a žalbe podnose uglavnom oni koji nisu bili na preliminarnoj listi, saopšteno je iz Fonda PIO.

- Advertisement -