Problem zagađenja vazduha u našem gradu je izuzetno kompleksan, uzrokovan većim brojem faktora sagorevanjem fosilnih goriva u gradskim i individualnim kotlarnicama, emisijom štetnih gasova poreklom od saobraćaja, a naročito specifičnom geografskom konfiguracijom grada smeštenog u kotlini reke Đetinje što uzrokuje nepogodne klimatske posledice poput temperaturne inverzije, čini ovo pitanje teško rešivim.

Ipak, Zeleni savet smatra da se primenom adekvatih mera i aktivnosti, može doprineti smanjenju problema,- navedeno je u saopštenju za javnost Saveta za unapređenje životne sredine (Zeleni savet), povodom problema zagađenja vazduha posebno izraženog u periodu grejne sezone.


Kakav vazduh dišemo?

Osim centralizovanih sistema grejanja, većeg instalisanog kapaciteta, Savet ističe ključni značaj pojedinca kako kao učesnika u procesu zaštite životne sredine, tako i kao učesnika u nastanku problema zagađenja vazduha.

Zbog toga Savet ovim putem poziva sve naše sugrađane da u skladu sa svojim mogućnostima daju lični doprinos u rešavanju ovog problema.

  • Pozivamo sugrađane da u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha posebno u periodu povećanog zagađenja, uzrokovanog nepovoljnim klimatskim prilikama (stabilni vremenski uslovi, polje visokog vazdušnog pritiska, bez strujanja vazduha):

       ne koriste ugalj kao energent i

       smanje upotrebu automobila.

Takođe podsećamo sugrađane da:

       ne koriste otpadne materijale kao energente (plastika, guma, tekstil itd.),

       pepeo nakon loženja odlažu u posude pored kontejnera posebno za to namenjene.

Savet podržava aktivnosti koje je Grad do sada sproveo, uključujući konkurs iz oblasti energetske efikasnosti namenjen individualnim domaćinstvima, konverziju većinskog dela kotlarnica Gradske toplane, gasifikaciju grada i dr., pri čemu očekuje da se u istom pravcu nastavi najvećom brzinom i neodložno.

U skladu sa obavezama predviđenim Zakonom o zaštiti vazduha, izrađen je Plan kvaliteta vazduha za Užice, koji je trenutno u proceduri dobijanja saglasnostiod strane nadležnog Ministarstva, nakon čega sledi njegovo usvajanje na gradskoj Skupštini. Planom su predviđene mere i aktivnosti za dostizanje graničnih vrednosti parametara kvaliteta vazduha, sa vremenskim rokovima zanjihovo sprovođenje. 

Imajući u vidu da su mere predviđene Planom istovetne merama koje je Savet sačinio u cilju smanjenja zagađenja vazduha, Savet je dao pozitivno mišljenje na pomenuti dokument uz podršku Gradu za dosledno sprovođenje istog.

Savet još jednom podseća sve pravne subjekte koji imaju sedište na teritoriji grada Užica, kojima je grad Užice osnivač na obavezu korišćenja gasa kao energenta uperiodima povećanog zagađenja (od 15. novembra do 15. februara) propisanu Odlukom o korišćenju gasa kao primarnog energenta.

Ovim putem pozivamo i sveprivredne subjekte da se priključe inicijativi, da korišćenjem ekoloških energenata daju svoj doprinos smanjenju zagađenja.

Takođe, ističemo značaj rada inspekcije i predlažemo pojačan inspekcijski nadzor u periodu povećanog zagađenja vazduha.

Zeleni savet poziva sugrađane da daju svoj doprinos kroz konkretne predloge mera za poboljšanje kvaliteta vazduha i uzmu učešće u procesu zaštite životne sredine.

Predloge možete dostaviti Zelenom savetu na elektronsku adresu zelenisavet@uzice.rs, preko pisarnice Grada Užica ili poštom na adresu Grad Užice, Dimitrija Tucovića 52, sa naznakom za Zeleni savet, navedeno je u saopštenju za javnost Zelenog saveta Grada Užica povodom problema zagađenja vazduha.

- Advertisement -