Svi koji rade u seoskom turizmu moraće da plaćaju porez na prihod koji ostvare od pružanja ugostiteljskih usluga, i to od 1. jula ove godine. Ovo se odnosi na sve objekte domaće radinosti, etno-sela,vajati, salaši i slični turistički kapaciteti, a uvedeno je najnovijim Izmenama zakona o porezu na dohodak građana koji je nedavno usvojen.

Trenutno u Srbiji ima nešto više od 1.000 registrovanih seoskih domaćinstava, koja se bave turizmom, a brojka onih koji se odlučuju za odmor u seoskoj idili je iz godine u godinu veća, a konstantno se povećava i broj stranih gostiju, za sada prednjače gosti iz Izraela, Turske, a u poslednje vreme dolazi i veliki broj kineskih turista.

A da bi se bavili seoskim turizmom obavezna je najpre registracija poljoprivrednog gazdinstva, kategorizacija objekta, izjave, ispunjenje tehničkih i sanitarno-higijenskih uslova. Već od maja je obavezna poreska prijava koja će se podnositi u roku od 15 dana od od dana pravosnažnosti rešenja kojim se objekat domaće radinosti i seoskog turizma razvrstava u određenu kategoriju. Tako je njihova obaveza da u periodu od 1. maja do 30. juna 2019. godine podnesu poresku prijavu nadležnom poreskom organu.

Tometino Polje

Turistička mesta svrstavaju u četiri kategorije, koeficijent za prvu iznosi jedan, za drugu 0,8, za treću kategoriju 0,7, a za četvrtu 0,5, a koeficijent za nekategorisana mesta je 0,4. Kada se sračuna, ispada da će seoska turistička domaćinstva koja se nalaze u turističkim mestima koja nisu kategorisana plaćati po jednom ležaju između 2.000 i 2.500 dinara poreza godišnje.

Nadležni navode da je cilj suzbijanje nelegalnog rada, da već godinama postoji u zemljama u okruženju i da daje dobre rezultate.

Etno selo Boškova voda

Oporezivanje je na godišnjem nivou, plaćanje kvartalno, pet odsto prosečne mesečne zarade po zaposlenom u prethodnoj godini, pomnožen brojem pojedinačnih ležajeva, odnosno kamp parcela i odgovarajućim koeficijentom prema kategoriji turističkog mesta.

Procena je, da bi jedno domaćinstvo koje u proseku ima od osam do 12 ležajeva moglo da se bavi seoskim turizmom, neophodno da uloži od 10.000 do 15.000 evra kako bi se sve adaptiralo za goste, a da se investiicija isplati nakon treće godine rada.

- Advertisement -