Nagrada „Cvet jednakosti“ dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama invalidnosti, promovišu aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom, a koji su objavljeni u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja.  

Nagradom „Cvet jednakosti“ afirmiše se se socijalni model invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom, promovišu se njihovi potencijali, dostignuća, prava, inkluzivni pristup i kreativnost.  

Prilozi sa kojima autori konkurišu trebalo bi da podstaknu pozitivne promene u stavovima ljudi, bolje razumevanje i prihvatanje različitosti, kao i stvaranje uslova za veću vidljivost i uključivanje osoba sa invaliditetom u sve sfere društvenog života. 

Konkurs traje od 21. decembra 2018. do 15. februara 2019. godine.

Nagrade će biti dodeljene 18. marta 2019. godine u okviru manifestacije „Kikini dani“, navedeno je informaciji NUNS-a.

Više informacija o konkursu možete pronaći na: 

http://www.nuns.rs/info/Konkursi/40452/k-o-n-k-u-r-s-za-novinarske-nagrade-cvet-jednakosti.html

- Advertisement -