PROF. DR DANICA GRUJIČIĆ: DIJALOG SA MLADIMA Kritički odnos i mišljenje zasnovano na argumentima

Ako očekujete da će vam neko nešto dati, a ne tražite – neće. Morate samo radom opravdati to što dobijete. Jasan stav – šta hoćete, na koji način hoćete, organizujte se i borite se pa nam vi sutra budite predsednici, premijeri…